ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

ПРЕДСТОЯЩИ ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ


 

Начало 8 Общински справочник 8 Търгове и конкурси 8 За отдаване под наем

[23.10.2020] Публичен търг за отдаване под наем за ползване на общински недвижим имот, публична общинска собственост,ведно с ½  идеална част от чакалня – 8.90 кв.м.,  ½  идеална част от санитарен възел – 7.05 кв.м. и ½ идеална част от спомагателно помещение – 6.50 кв.м. с обща площ 39.10 кв.м., находящи се на първия етаж в сградата на Здравна служба в УПИ IV- Кметство и Здравна служба, в кв.17 по регулационния план на с. Лозен, за срок от 10/десет/години на 10.11.2020 г.- 10:30

[21.07.2020] Публичен търг за отдаване под наем за ползване на общински недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ помещение с площ от 30 кв.м., находящо се на първия етаж на административна сграда – публична общинска собственост на Община Септември в УПИ III, в кв. 91 по регулационния план на гр. Септември на 06.08.2020 г.- 15:30

[21.07.2020] Публичен търг за отдаване под наем за ползване на общински недвижим имот, представляващ помещение с площ от 90 кв.м., находящо се в  УПИ I-Кметство, кв.68 по регулационния план на с.Варвара, за срок от 10 (десет) години на 06.08.2020 г.- 15:00

[08.06.2020] Публичен търг за отдаване под наем за ползване на общински недвижим имот, представляващ аптека, ведно с 1/3 идеална част от чакалня и 1/3 идеална част от санитарен възел, с площ от 38 кв.м., находящи се на втория етаж в сградата на Кметство с.Семчиново в УПИ II-Кметство и поща, кв.10 по регулационния план на с. Семчиново, за срок от 5 (пет) години на 24.06.2020 г.- 15:30

[08.06.2020] Публичен търг за отдаване под наем за ползване на общински недвижим имот, представляващ помещение за склад с площ от 55 кв.м., находящо се в  УПИ I-Кметство, кв.68 по регулационния план на с.Варвара, за срок от 10 (десет) години на 24.06.2020 г.- 15:00

[20.03.2020] Публичен търг за отдаване под наем за ползване на общински недвижим имот, представляващ лекарски кабинет, ведно с ½ идеална част от чакалня и ½ идеална част от санитарен възел, с обща площ 47.85 кв.м., находящи се на втория етаж в сградата на Здравна служба в УПИ IV- Съвет, търговия и услуги в кв.44 по регулационния план на с.Карабунар на 08.04.2020 г.- 16:30

[20.03.2020] Публичен търг за отдаване под наем за ползване на общински недвижим имот, представляващ лекарски кабинет, ведно с 1/3 идеална част от чакалня и 1/3 идеална част от санитарен възел, с обща площ 34.95 кв.м., находящи се на първия етаж в сградата на Здравна служба в УПИ IV- Здравна служба, в кв.8 по регулационния план на с.Ковачево на 08.04.2020 г.- 16:00

[20.03.2020] Публичен търг за отдаване под наем за ползване на общински недвижим имот, представляващ помещение за склад с площ от 10 кв.м., находящо се в  УПИ I-Кметство, кв.68 по регулационния план на с.Варвара на 08.04.2020 г.- 15:30

[20.03.2020] Публичен търг за отдаване под наем за ползване на общински недвижим имот, представляващ помещение - павилион с площ от 23 кв.м., находящо се в УПИ XI-търговия и услуги, кв.41 по регулационния план на с.Симеоновец на 08.04.2020 г.- 15:00

[21.02.2020] Публичен търг за отдаване под наем на помещение, находящо се в на първия етаж на сградата на Кметството в с. Виноградец на 10.03.2020 г.

[21.02.2020] Публичен търг за отдаване под наем на помещение, находящо се в едноетажна пристройка към сградата на Кметството в гр. Ветрен на 10.03.2020 г.

[14.01.2020] Публичен търг за отдаване под наем на помещение, находящо се в сградата на Здравна служба, с. Ветрен дол на 03.02.2020 г.

[14.01.2020] Публичен търг за отдаване под наем на помещение, находящо се в сградата на Здравна служба, с. Виноградец на 03.02.2020 г.

[14.11.2019] Публичен търг за отдаване под наем на помещение, находящо се в сградата на Кметството в гр. Ветрен на 02.12.2019 г.

[16.09.2019] „Медицински център 1 – Септември" ЕООД обявява търг за отдаване под наем на помещения, находящи се на втория етаж на двуетажна масивна сграда в „Медицински център 1 – Септември” ЕООД на 04.10.2019 г.

[26.07.2019] Публичен търг за отдаване под наем на помещение, находящо се в сградата на Кметството в с. Симеоновец на 09.08.2019 г.

[13.06.2019] Публичен търг за отдаване под наем на свободните земеделски земи от общинския поземлен фонд (ОПФ) в община Септември за стопанската 2019/2020 година

[26.02.2019] Публичен търг за отдаване под наем на помещение, находящо се в сградата на Кметството в гр. Ветрен на 12.03.2019 г.

[22.01.2019] Публичен търг за отдаване под наем на помещение, находящо се на първия етаж в сградата на Кметството в с. Злокучене на 07.02.2019 г.

[02.01.2019] Публичен търг за отдаване под наем на помещение /павилион за закуски/, с. Семчиново на 17.01.2019 г.

[30.10.2018] Заповед №1601/30.10.2018 г. за прекратяване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на ПИ

[23.10.2018] Публичен търг за отдаване под наем на имоти на 06.11.2018 г. - 10:30

[23.10.2018] Публичен търг за отдаване под наем на имоти на 06.11.2018 г. - 10:15

[23.10.2018] Публичен търг за отдаване под наем на имоти на 06.11.2018 г. - 10:00

[25.06.2018] Публичен търг за отдаване под наем на имоти на 10.07.2018 г. - 09:30

[25.06.2018] Публичен търг за отдаване под наем на имоти на 10.07.2018 г. - 09:15

[25.06.2018] Публичен търг за отдаване под наем на имоти на 10.07.2018 г. - 09:00

[18.06.2018] Публичен търг за отдаване под наем на свободни земеделски земи от ОПФ на 03.07.2018 г.

[27.02.2018] Публичен търг за отдаване под наем на имоти на 13.03.2018 г. - 10:30

[27.02.2018] Публичен търг за отдаване под наем на имоти на 13.03.2018 г. - 10:00

[18.01.2018] Публичен търг за отдаване под наем на имоти на 31.01.2018 г.

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  23.10.2020                                                         Copyright   ©  2003 - 2020 Община Септември                   webmaster