Община Септември
ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

АКТУАЛНО


Профил на купувача

Ковид-19

От тук можете да свалите и попълните Анкетна карта за организацията и качеството на административното обслужване в Община Септември. Вашето мнение е важно за нас!

Плащане на местни данъци и такси

Уважаеми потребители на административни услуги,
За да Ви бъдем максимално полезни, моля попълнете и ни изпратете следните анкети:

        >> Анкета за удовлетвореност
        >> Анкета за организацията на административното обслужване

    

Преброяване 2021

Защита на личните данни

   [14-05-2021]

Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА  ... още >>

   [14-05-2021]

Актуално

Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Къща за гости", с. Варвара   ... още >>

   [14-05-2021]

Актуално

ОБЯВА ЗА извършВАНЕ НА  технически преглед  на  трактори,  тракторни  ремаркета,  самоходна  техника  и  прикачен инвентар НА 26 МАЙ ... още >>

   [13-05-2021]

Актуално

Уведомление за инвестиционно предложение от Стоянка Чолакова   ... още >>

   [12-05-2021]

Актуално

ПУБЛИКАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ "ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ"  ... още >>

   [06-05-2021]

Актуално

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА Възможност за допълнително финансиране и разпределяне на финансов ресурс и промяна в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Белово, Септември, Велингради промяна в Устава на МИГ... още >>

   [29-04-2021]

Актуално

Списък на одобрените кандидати за заемане на длъжност "Ръководител на интегрирана здравно-социална услуга" и "озеленител"  ... още >>

   [29-04-2021]

Актуално

Протокол на комисията по чл.37и от ЗСПЗЗ за разпределение на пасищата  ... още >>

   [29-04-2021]

Актуално

Покана за публично обсъждане  на 7 май за намерения за поемане на дългосрочен общински дълг на Община Септември ... още >>

   [27-04-2021]

Актуално

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИОННИ, ДЕЗИНСЕКЦИОННИ И ДЕЗАКАРИЗАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ НА 28 И 29 АПРИЛ ... още >>

   [27-04-2021]

Актуално

Tърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 49, ал. 1, т. 2 от НУРГВИДГТ, в обект с № 2101, с отдели/подотдели: 103-м; 104-ц; 104-л1; 104-м1; 104-н1; 112-ц1; 112-у2; 115-б1; 115-г1; 122-н; 128-з; 128-ж; 129-щ; 129-е1, от териториалния обхват на Община Септември, който ще се проведе на 14.05.2021  ... още >>


АРХИВ


Фотогалерия

Фотогалерия

Археологически

музей

Археологичести музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

Къща-музей "Александър Стамболийски"

Паметник на
Илия Минев

Паметник Илия Минев

Вилата
Ракитово

Вилата Ракитово

Денонощен телефон за сигнали за екологични замърсявания
ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН
ЗА СИГНАЛИ ЗА
ЕКОЛОГИЧНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ

 

 

7 Бързи връзки 8
 Наредби  Култура  Културен календар 2021
 Правилници  Социална политика  Търгове и конкурси
 Решения на ОбС  Здравно обслужване  Профил на купувача
 Заповеди на кмета  Образование  Проекти и програми
 Публични регистри  Младежки дейности  Телефонен указател
 Местни данъци и такси  Спортни дейности  Указател на улиците
 Бюджет и финанси  Екология  Транспортна схема
 Общинска собственост  Туризъм  Общински вестник
 Устройство на територията  Формуляри  Антикорупционен портал

 
 
  Последна актуализация:  14.05.2021                                                         Copyright   ©  2003 - 2021 Община Септември                   webmaster