ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА


 

Начало - Общински дейности - Устройство на територията - Подробни устройствени планове /ПУП/

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/

  ПУП - ПР на УПИ VI - 628 в кв. 29 по плана на с. Ковачево, общ. Септември
Одобрен със Заповед №65/28.09.2022 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 29.09.2022 г.]

  ПУП - Проект за /ЧИ/ на ПРЗ на УПИ XII парк в кв. 5 по плана на с. Ветрен дол, общ. Септември
Одобрен със Заповед №64/14.09.2022 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 16.09.2022 г.]

  ПУП - ПРЗ на имот с идентификатор 10104.5.2 в м. "Люто тръне" по КККР на с. Варвара, общ. Септемвр и промяна предназначението му в УПИ VI-2 "За жилищно строителство"
Одобрен със Заповед №63/09.09.2022 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 12.09.2022 г.]

  ПУП - ПРЗ за УПИ III - За обществени жилищни сгради с магазин и др. в кв. 75 по плана на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със Заповед №62/26.08.2022 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 26.08.2022 г.]

  ПУП - ПРЗ за ПИ 10820.127.341 и 10820.585.16 по КККР, землище гр. Ветрен, общ. Септември
Одобрен със Заповед №61/26.08.2022 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 26.08.2022 г.]

  ПУП - ПР на УПИ XVIII в кв. 60 по плана на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със Заповед №60/10.08.2022 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 12.08.2022 г.]

  ПУП - Изменение на ПРЗ на УПИ V-260, УПИ VI-259, УПИ XII-260, УПИ VIII-455 и  УПИ XI-455 в кв. 26 по плана на с. Симеоновец, общ. Септември
Одобрен със Заповед №59/04.08.2022 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 05.08.2022 г.]

  ПУП - ПРЗ на ПИ 05949.10.66 в местност "Туповица", землище на с. Бошуля, общ. Септември
Одобрен със Заповед №58/27.07.2022 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 29.07.2022 г.]

  ПУП - ПР на УПИ XXIII-1470A, XXIV-1470A и XXV-1470А в кв. 104 по плана на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със Заповед №57/27.07.2022 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 29.07.2022 г.]

  ПУП - ПР на УПИ II в кв. 60 по плана на с. Карабунар, общ. Септември
Одобрен със Заповед №56/22.07.2022 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 27.07.2022 г.]

  ПУП - ПР на УПИ XIII-2138 и XIV-2138  в кв. 156 по плана на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със Заповед №55/21.07.2022 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 25.07.2022 г.]

  ПУП - ПР на УПИ XI, XII, XII, XIV и XV в кв. 44 по плана на с. Ковачево, общ. Септември
Одобрен със Заповед №54/21.07.2022 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 25.07.2022 г.]

  ПУП - Проект за изменение на ПРЗ на УПИ X-98 в кв. 5, с. Злокучене, общ. Септември
Одобрен със Заповед №53/21.07.2022 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 25.07.2022 г.]

  ПУП - Проект за изменение на ПР на УПИ I-288, II-288 и III-288 в кв. 48 по плана на с. Бошуля, общ. Септември
Одобрен със Заповед №52/21.07.2022 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 25.07.2022 г.]

  ПУП - ПРЗ за УПИ IV-258 - жил. стр. в кв. 37, с. Варвара, общ. Септември
Одобрен със Заповед №51/21.07.2022 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 25.07.2022 г.]

  ПУП - Изменение на ПРЗ на част от ПИ 36172.154.15 в местност "Безчийницата", с. Карабунар, общ. Септември
Одобрен със Заповед №50/16.06.2022 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 17.06.2022 г.]

  ПУП - за /ЧИ/ на ПР на улици с осови точки 280-278 и 278-276 пред кв. 124 по плана на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със Заповед №48/13.06.2022 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 15.06.2022 г.]

  ПУП - ПР на УПИ V-1849 и VI-1849  в кв. 169 по плана на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със Заповед №47/13.06.2022 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 15.06.2022 г.]

  ПУП - Изменение на ПРЗ на УПИ I-119 в кв. 11 по плана на с. Бошуля, общ. Септември
Одобрен със Заповед №46/13.06.2022 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 15.06.2022 г.]

  ПУП - ПРЗ за част от ПИ 11154.254.774, местност "Джамбазица", землище с. Виноградец, общ. Септември
Одобрен със Заповед №45/13.06.2022 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 15.06.2022 г.]

  ПУП - ПРЗ за ПИ 66202.3.108 по КККР на с. Семчиново, общ. Септември
Одобрен със Заповед №44/06.06.2022 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 08.06.2022 г.]

  ПУП - ПРЗ за ПИ 36172.165.94 в местност "Маданица" по плана на с. Карабунар, общ. Септември
Одобрен със Заповед №43/06.06.2022 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 08.06.2022 г.]

  ПУП - за /ЧИ/ на ПР на улица с осови точки 772-768 пред кв. 140 по плана на гр. Септември
Одобрен със Заповед №42/06.06.2022 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 08.06.2022 г.]

  ПУП - за /ЧИ/ на ПР на улица с осови точки 606-607 пред кв. 184 по плана на гр. Септември
Одобрен със Заповед №41/06.06.2022 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 08.06.2022 г.]

  ПУП - за /ЧИ/ на ПР на улица с осови точки 14-13 срещу кв. 2 по плана на гр. Септември
Одобрен със Заповед №40/06.06.2022 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 08.06.2022 г.]

  ПУП - за /ЧИ/ на ПР на улици с осови точки 615-613 и 613-612 пред кв. 66 по плана на гр. Септември
Одобрен със Заповед №39/06.06.2022 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 08.06.2022 г.]

  ПУП - за /ЧИ/ на ПР на улица с осови точки 551-535 пред кв. 143 по плана на гр. Септември
Одобрен със Заповед №38/06.06.2022 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 08.06.2022 г.]

  ПУП - за /ЧИ/ на ПР на улици с осови точки 535-551 и 551-553 пред кв. 143 по плана на гр. Септември
Одобрен със Заповед №37/06.06.2022 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 08.06.2022 г.]

  ПУП - за /ЧИ/ на ПР на улици с осови точки 667-656 и 656-657 пред кв. 74 по плана на гр. Септември
Одобрен със Заповед №36/06.06.2022 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 08.06.2022 г.]

  ПУП - за /ЧИ/ на ПР на улици с осови точки 698-698а и 698а-698в пред кв. 118 по плана на гр. Септември
Одобрен със Заповед №35/06.06.2022 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 08.06.2022 г.]

  ПУП - за /ЧИ/ на ПР на улици с осови точки 122-123 и 123-46а до кв. 20 по плана на гр. Септември
Одобрен със Заповед №34/06.06.2022 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 08.06.2022 г.]

  ПУП - за /ЧИ/ на ПР на улици с осови точки 492-277 и 277-494 пред кв. 135 по плана на гр. Септември
Одобрен със Заповед №33/06.06.2022 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 08.06.2022 г.]

  ПУП - за /ЧИ/ на ПР на улица с осови точки 535-551-550 пред кв. 148 по плана на гр. Септември
Одобрен със Заповед №32/06.06.2022 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 08.06.2022 г.]

  ПУП - за /ЧИ/ на ПР на улици с осови точки 260-288 и 288-255 пред кв. 69 по плана на гр. Септември
Одобрен със Заповед №31/06.06.2022 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 08.06.2022 г.]

  ПУП - ПР за УПИ X-661 в кв. 53 по плана на с. Виноградец, общ. Септември
Одобрен със Заповед №30/25.05.2022 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 26.05.2022 г.]

  ПУП - ПР за УПИ IX-201 по плана на с. Бошуля, общ. Септември
Одобрен със Заповед №29/12.05.2022 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 13.05.2022 г.]

  ПУП - за частично изменение на ПР за УПИ X-151 по плана на с. Злокучене, общ. Септември
Одобрен със Заповед №25/28.04.2022 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 29.04.2022 г.]

  ПУП - за изменение на ПРЗ за УПИ VIII в Стопански двор на с. Горно Вършило, общ. Септември
Одобрен със Заповед №24/28.04.2022 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 29.04.2022 г.]

  ПУП - ПРЗ за ПИ 10851.8.66, 10851.8.67 и 10851.8.477 в местност "Алъ пара", землище с. Ветрен дол, общ. Септември
Одобрен със Заповед №23/27.04.2022 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 27.04.2022 г.]

  ПУП - ПР на УПИ XIX в кв. 144 по плана на с. Варвара, общ. Септември
Одобрен със Заповед №21/11.04.2022 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 12.04.2022 г.]

  ПУП - ПР на УПИ IV-343 и УПИ V-343 в кв. 22 по плана на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със Заповед №20/25.03.2022 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 28.03.2022 г.]

  ПУП - за /ЧИ/ на ПР на УПИ I-Комбиниран магазин в кв. 80 по плана на с. Виноградец, общ. Септември
Одобрен със Заповед №19/25.03.2022 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 28.03.2022 г.]

  ПУП - ПР за УПИ IX-652, кв. 63 по плана на с. Варвара, общ. Септември
Одобрен със Заповед №18/25.03.2022 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 28.03.2022 г.]

  ПУП - Изменение на ПРЗ на УПИ VI-213 в кв. 18 по плана на с. Лозен, общ. Септември
Одобрен със Заповед №17/25.03.2022 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 28.03.2022 г.]

  ПУП - ПР за ПИ V-176 и VI-176 в кв. 11 на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със Заповед №16/08.03.2022 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 11.03.2022 г.]

  ПУП - ПР за УПИ XII-общ., кв. 36, гр. Ветрен, общ. Септември
Одобрен със Заповед №15/08.03.2022 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 11.03.2022 г.]

  ПУП - ПРЗ за застрояване за ПИ 10851.7.39 и 10851.7.58, местност "Велчова черника" по КККР землище с. Ветрен дол, общ. Септември
Одобрен със Заповед №14/28.02.2022 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 02.03.2022 г.]

  ПУП - ПРЗ за УПИ "За търговия и услуги" (за ПИ 66439.4.90), местност "Тус тепе" по КККР землище с. Симеоновец, общ. Септември
Одобрен със Заповед №13/28.02.2022 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 02.03.2022 г.]

  ПУП - ПРЗ за изменение на част от кв. 75 УПИ III-954, XXV-955,956, XXVI-957, КККР на гр. Септември
Одобрен със Заповед №12/18.02.2022 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 18.02.2022 г.]

  ПУП - ПРЗ за изменение на ПРЗ за ПИ №818 (западно от кв. 52) по плана на гр. Септември
Одобрен със Заповед №11/11.02.2022 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 16.02.2022 г.]

  ПУП - Изменение на ПР за УПИ III - Културен дом в кв. 44 по регулационния план на с. Карабунар, общ. Септември
Одобрен със Заповед №08/27.01.2022 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 31.01.2022 г.]

  ПУП - ПРЗ за изменение на част от тротоарното пространство на ул. с ос. т. 118-119 и 118-120 пред кв. 57 по плана на с. Семчиново, общ. Септември
Одобрен със Заповед №07/27.01.2022 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 31.01.2022 г.]

  ПУП - ПР за изменение регулацията на УПИ V - 133 и УПИ VII - 133 в кв. 28 по плана на с. Карабунар, общ. Септември
Одобрен със Заповед №06/27.01.2022 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 31.01.2022 г.]

  ПУП - ПР за изменение регулацията на УПИ II - 446 в кв. 52 по плана на с. Бошуля, общ. Септември
Одобрен със Заповед №05/27.01.2022 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 31.01.2022 г.]

  ПУП - ПРЗ на ПИ пл. 1774, за който са отредени УПИ II - 1774, УПИ III - 1774, УПИ IV - 1774, УПИ V - 1774 и алея за транспортен достъп в кв. 134 по плана на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със Заповед №04/27.01.2022 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 31.01.2022 г.]

  ПУП - ПР за УПИ VII - 1619, кв. 36 по плана на гр. Ветрен, общ. Септември
Одобрен със Заповед №03/19.01.2022 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 20.01.2022 г.]

  ПУП - ПРЗ за УПИ VIII-114 и X-114 в кв. 19 по плана на с. Ветрен дол, общ. Септември
Одобрен със Заповед №02/19.01.2022 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 20.01.2022 г.]

  ПУП - ПРЗ за УПИ XIII - Ремонтна работилница в кв. 125 по плана на гр. Септември
Одобрен със Заповед №01/12.01.2022 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 13.01.2022 г.]

 

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ - 2021

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ - 2020

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ - 2019

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ - 2018

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ - 2017

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  16.09.2022                                                         Copyright   ©  2003 - 2022 Община Септември                                                                     webmaster