ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

ОБЩИНСКА СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ


 

     Начало 8 Общинска администрация 8 Структура и функции

7 СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 8

Кмет на Община Септември

Заместник кмет по социалната и икономическа политика

Заместник кмет по обществен ред и сигурност

Секретар на Община Септември

Кметове на кметства и кметски наместник

Главен експерт "Сигурност на информацията"

Вътрешен одит

Финансов контрольор

Главен архитект

7 ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ 8

Звено за подпомагане работата на общински съвет

Експертни длъжности

Отдел "Административно правно обслужване, гражданска регистрация на населението, информационни технологии и електронно управление

Началник отдел

Експертни длъжности

Отдел "Финанси, счетоводство и бюджет"

Началник отдел

Експертни длъжности

7 СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ 8

Дирекция "Хуманитарни дейности, образование и култура"

Директор
Експертни длъжности


Дирекция "Архитекрура и териториално устройство, икономика и опазване на околната среда"

Директор
Експертни длъжности

Отдел "Архитектура и териториално устройство"

Началник отдел

Експертни длъжности

Отдел "Транспорт и опазване на околната среда"

Началник отдел

Експертни длъжности

Звено за управление на горските територии - общинска собственост към отдел ТОС

Експертни длъжности

Отдел "Управление на проекти и общинска собственост"

Началник отдел

Експертни длъжности

Отдел "Местни приходи, събиране и контрол"

Началник отдел

Експертни длъжности

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  01.09.2021                                                         Copyright   ©  2003 - 2021 Община Септември                   webmaster