ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Междунар. сътрудничество  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


АДМИНИСТРАТИВНИ  УСЛУГИ


 

   Начало 8 Административни услуги

Услуги по дейности

             8Гражданско състояние и ЕСГРАОН

             8Регулация на търговската дейност, туризма и транспорта

             8Общинска собственост и жилищна политика

             8Устройство на територията, кадастър и регулация

             8Екология

             8Аграрна политика и земеползване

             8Местни данъци и такси

             8Други услуги

Нормативи

8Закон за административното обслужване на физическите и юридическите лица

8Закон за местните данъци и такси

8Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Септември

Общински структури

8Център за информационно и административно обслужване на гражданите

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 
  Последна актуализация:  25.05.2007                                                         Copyright   ©  2003 - 2007 Община Септември                                                                     webmaster