ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Междунар. сътрудничество  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ


 

Начало 8 Общински дейности 8 Образование 8 Учебни заведения

Система за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на гр. Септември

УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Наименование

Адрес

Телефон/
e-mail

ПРОФЕСИОНАЛНИ  ГИМНАЗИИ

ПГ по МЗС

гр. Септември 
бул. "България” №72   

03561/21-39 
pgmzs@abv.bg

ПГ по автотранспорт

с. Виноградец
ул. "Тридесет и първа" №40  

03568/23-30 
esigman@abv.bg

СРЕДНИ УЧИЛИЩА

СУ „Христо Ботев"

гр. Септември 
бул. „България” №42    

03561/21-34
 03561/24-73
hrbotev_sp@abv.bg 

СУ "Христо
Смирненски"

гр. Септември 
ул. ”Св. св. Кирил и Методий” №1  

03561/21-44
 03561/21-49 

sou_hristo.s@abv.bg   

ОСНОВНИ УЧИЛИЩА

ОУ „ Св. св. Кирил и Методий”

гр. Ветрен
ул. "Петдесет и втора" №2 

03584/31-71 
ou_vetren@abv.bg    

ОУ "Христо Ботев"

с. Семчиново
ул. "Втора" №14 

03564/22-36 
semchinovo_ou@abv.bg  

ОУ „ Св. св. Кирил и Методий”

с. Симеоновец
ул. "Първа" №7 

03564/23-35 
ou_simeonovec@abv.bg

ОУ „Никола
Вапцаров”

с. Варвара
ул. "Двадесет и четвърта" №3 

03563/20-35 
ouvarvara@abv.bg

ОУ "Христо
Смирненски"

с. Ветрен дол
ул. "Тринадесета" №35 

03563/21-47 
ouvetrendol@abv.bg 

ОУ „ Св. св. Кирил и Методий”

с. Ковачево
ул. "Седма" №14 

03567/21-44 
oukova4evo@abv.bg  

ОУ „Христо Ботев"

с. Карабунар
ул. "Тридесет и шеста" №10 

03569/22-32 
ou_karabunar@abv.bg  

ОУ „Георги
Бенковски”

с. Виноградец
ул. "Тридесет и първа" №40 

03568/23-36 
ou_vinogradec@abv.bg

НАЧАЛНИ УЧИЛИЩА

НУ "Васил Левски"

гр. Септември
ул. "Св. св. Кирил и Методий" №115

03561/35-12  
nuvl@abv.bg  

НУ „Св. св. Кирил и Методий”

с. Злокучене
ул. "Първа" №48 

03561/37-54 
nuzloku4ene@abv.bg  

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  08.03.2017                                                         Copyright   ©  2003 - 2017 Община Септември                   webmaster