ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Междунар. сътрудничество  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


КАРТА НА САЙТА


 

Начало 8 Карта на сайта

Начало

8 Добре дошли в Септември

8 Историческа справка

8 Архитектурни и културни забележителности

8 Географска характеристика

8 Демографска характеристика

8 Обща икономическа характеристика

8 Административно-териториално устройство

8 Фотогалерия

8 Кмет

8 Общински съвет

             8Председател на ОбС

             8Състав и структура на ОбС

a  Постоянни комисии

a Политическа структура на групите съветници

a Съветници

             8Функции на ОбС

             8Сесии на ОбС

             8Актове на ОбС

a  Наредби

a Правилници

a Решения на ОбС

a Отчети на ОбС

8 Общинска администрация

 

             8Структура и функции

             8Вътрешни нормативни документи

             8Приемни дни на общинската управа

             8Антикорупционен портал

8 Стратегически приоритети

8 Местно самоуправление

             8Достъп до обществена информация

             8Сертификат за управление на качеството ISO 9001:2000

8 Административни услуги

             8Услуги по дейности

a  Гражданско състояние и ЕСГРАОН

a Регулация на търг. дейност, туризма и транспорта

a Общинска собственост и жилищна политика

a Устройство на територията, кадастър и регулация

a  Екология

a Аграрна политика и земеползване

a Местни данъци и такси

a Други услуги

             8Нормативи

 

             8Център за информация и адм. обслужване на гражданите

 

8 On-line услуги

8 Международно сътрудничество

8 Общински дейности

             8Образование

a  Учебни заведения

a Детски градини

a Детски комплекс

             8Младежки дейности

 

a  Младежки дом

a Местна комисия за борба срещу противо-обществените прояви на малолетни и непълнолетни

             8Спортни дейности

a  Общинска програма за развитие на физическото възпитание и спорт

a Общинска спортна база

a Спортен календар за 2009

a Спортни клубове

             8Здравно обслужване

a  Детски ясли

a Медицински център I

             8Социална политика

a  Услуги в общността

a Специализирани институти

             8Култура

a  Културен календар

a Музеи

a Библиотеки и читалища

a Културни прояви

             8Туризъм

8 Общински справочник

             8Търгове и конкурси

             8Телефонен указател на Община Септември

8 Връзки

Контакти

Карта на сайта

Новото в сайта

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  14.09.2016                                                         Copyright   ©  2003 - 2016 Община Септември                   webmaster