ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Междунар. сътрудничество  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


РЕШЕНИЯ - ОТМЕНЕНИ


 

  Начало 8 Общински съвет 8 Актове на ОбС 8 Решения - отменени

Решение №5777/03.05.2018 г. на ВАС за оставане в сила на решение №458/10.10.2017 г. на Административен съд - Пазарджик, в частта му, с което е отхвърлено протестирането на чл. 1, ал. 2, чл. 19, ал. 1, чл. 28, ал. 1, т. 1, 3 и 4 и ал. 2, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 от Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Септември, приета с Решение №233/28.01.2005 г. на ОбС Септември
[Публикувано 22.05.2018 г.]

Решение №458/12.10.2017 г. на Административен съд - Пазарджик за отмяна на чл. 21, ал. 4; 22, 24, ал. 2, чл. 26, ал. 2, чл. 27, чл. 28, ал. 1, т. 2, т. 5 и ал. 2, т. 4; чл. 29, ал. 2, чл. 31, чл. 32, чл. 33, чл. 34, чл. 67 и чл. 68 от Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Септември, приета с Решение №233/28.01.2005 г. на ОбС Септември
[Публикувано 22.05.2018 г.]

Решение №449/10.10.2017 г. на Административен съд - Пазарджик за отмяна на разпоредбите на чл. 12, т. 11, чл. 14, ал. 8 и чл. 24, ал. 1, т. 2 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Септември
[Публикувано 10.11.2017 г.]

Решение №354/06.07.2017 г. на Административен съд - Пазарджик за отмяна на разпоредбите на чл. 4, ал. 1, т. 4, чл. 21, ал. 1, т. 2 и чл. 25, ал. 10, и ал. 11, чл. 38, т. 26 и т. 26а, чл. 45, ал. 2, т. 6 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Септември
[Публикувано 27.07.2017 г.]

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  22.05.2018                                                         Copyright   ©  2003 - 2017 Община Септември                   webmaster