ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Междунар. сътрудничество  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА


 

Начало 8 Общински дейности 8 Устройство на територията8 Подробни устройствени планове /ПУП/

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/

  ЧИ на ПУП-ПР на ПИ 1636, попадащ в УПИ III - 1636 и УПИ I - за обществена жилищна сграда, кв. 118, по плана на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №38/12.09.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 16.09.2019 г.]

  Проект за изменение на ПРЗ за ПИ 10104.1.18, м. "Тесния път", с. Варвара, общ. Септември r образуване на нови УПИ X-18 и XI-18
Одобрен със  Заповед №37/22.08.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 27.08.2019 г.]

  ПП за обект Кабелна линия СН от ТП "4" в с. Ковачево до БКТП "2" в с. Злокучене,  общ. Септември
Одобрен с Решение №1297/31.07.2019 г. на ОбС Септември

[дата на публикуване - 21.08.2019 г.]

  Проект за изменение на ПРЗ за УПИ XXI - 612 (с ново отреждане "Лятна къпалня и кафетерия") и на съседния УПИ XXIII - 612, в кв. 67, по плана на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №36/16.08.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 19.08.2019 г.]

  ПУП-ПРЗ за УПИ XIV - 322 и УПИ XV - 323, в кв. 20, по плана на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №34/06.08.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 07.08.2019 г.]

  Проект за ЧИ на ПУП-ПР за УПИ VI - 2240 /За търговия и услуги/ и УПИ XXI - 2240 /За търговия и услуги/ в кв. 130 по плана на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №33/02.08.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 05.08.2019 г.]

  Проект за изменение на ПРЗ за УПИ XXXVI - 2155 в кв. 61 по плана на гр. Симеоновец
Одобрен със  Заповед №32/10.07.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 10.07.2019 г.]

  Проект за ЧИ на ПРЗ на УПИ III - 321 в кв. 50 по плана на с. Симеоновец, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №31/02.07.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 03.07.2019 г.]

  ПП на трасе на електропровод 20 kV, захранващ нов трафопост в ПИ 10104.385.10, землище с. Варвара,  общ. Септември
Одобрен с Решение №1266/29.05.2019 г. на ОбС Септември

[дата на публикуване - 21.06.2019 г.]

  Проект за ЧИ на ПРЗ на УПИ II - общ. и УПИ III - общ. в кв. 157 по плана на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №29/20.06.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 21.06.2019 г.]

  ПУП ПРЗ за част от ПИ с идентификатор 10104.385.10 в м. "Бунара", землището на с. Варвара, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №28/20.06.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 21.06.2019 г.]

  Проект за ЧИ на ПР на УПИ VIII-111 и УПИ X-110 в кв. 17 за "Жилищно строителство" по плана на с. Горно Вършило, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №27/30.05.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 31.05.2019 г.]

  Проект за ЧИ на ПР на УПИ IV-2 и УПИ V-2 в кв. 1 по плана на с. Виноградец, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №26/30.05.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 31.05.2019 г.]

  ПУП-ПРЗ ПИ 66264.11.87, м. "Адата" и ПИ 66264.12.1, м. "Сунгурлука по КККР землище гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №25/21.05.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 22.05.2019 г.]

  ПП на подземен кабелен НН от ТНН на ТП "Инертни материали" в ПИ 05949.10.40 до табло ГТР в ПИ 05949.10.36, местност "Туповица", с. Бошуля,  общ. Септември
Одобрен с Решение №1252/19.03.2019 г. на ОбС Септември

[дата на публикуване - 22.05.2019 г.]

  Проект за изменение  на ПУП-ПРЗ за УПИ XI-197, кв. 25 по плана на с. Виноградец, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №23/13.05.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 16.05.2019 г.]

  Проект за ЧИ на ПРЗ за УПИ XIV-общ., УПИ XV-общ. в кв. 53 и улица с ос. т. 66а-66б по плана на с. Семчиново, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №24/13.05.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 16.05.2019 г.]

  Проект за изменение  на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-390, кв. 22 по плана на с. Виноградец, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №22/30.04.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 02.05.2019 г.]

  Проект за изменение  на ПУП-ПРЗ за УПИ XV-157, кв. 51 по плана на с. Симеоновец, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №21/30.04.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 02.05.2019 г.]

  Проект за ЧИ на ПРЗ за УПИ III-151, кв. 9 по плана на с. Симеоновец, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №20/30.04.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 02.05.2019 г.]

  Проект за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ V-333 кв. 44 по лана на гр. Септември
Одобрен със  Заповед №19/25.04.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 25.04.2019 г.]

  ПУП - ПРЗ на ПИ №055554 в м. "Водниците" в землището на с. Карабунар, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №18/10.04.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 12.04.2019 г.]

  ПУП - ЧИ на ПРЗ на от УПИ I - общ. до УПИ XII - общ., кв. 171, за "Жилищно строителство", по плана на гр. Септември
Одобрен със  Заповед №17/02.04.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 04.04.2019 г.]

  ПУП - Проект за изменение регулацията на УПИ XIV - 178 и УПИ XV - 178 в кв. 7, по плана на с. Бошуля, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №16/02.04.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 04.04.2019 г.]

  ПУП - ЧИ на ПРЗ на УПИ I - училище и УПИ II - производство, търговия и услуги в кв. 51, за "Обществено обслужване", по плана на с. Варвара, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №15/02.04.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 04.04.2019 г.]

  ПУП - Проект за ЧИ на ПРЗ на УПИ V-527, VI-528, VII-526 IV-529 в кв. 45 по плана на с. Карабунар, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №14/02.04.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 04.04.2019 г.]

  ПУП - ПП за трасе на ел. кабел и водопровод Ф90, захранващи ПИ №317.13 по КККР на с. Виноградец, ЕКАТТЕ 11154, общ. Септември
Одобрен с Решение №1184/27.02.2019 г. на ОбС Септември

[дата на публикуване - 28.03.2019 г.]

  ПУП - Изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ VII - 374, кв. 34 по плана на с. Бошуля, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №12/20.03.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 22.03.2019 г.]

  ПУП - Изменение на ПРЗ за УПИ X - 314 в кв. 42а по плана на с. Ветрен дол, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №11/06.03.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 07.03.2019 г.]

  ПУП - ПРЗ за част от ПИ 66264.13.3 в м. "Гермето" по КККР на землище Септември
Одобрен със  Заповед №10/26.02.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 01.03.2019 г.]

  ПУП - ЧИ на ПРЗ на УПИ V - общ.. кв. 160 за "Жилищно строителство" по плана на гр. Септември
Одобрен със  Заповед №09/19.02.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 20.02.2019 г.]

  ПУП - Проект за /ЧИ/ на ПР за УПИ IX - общ., УПИ X - общ. и УПИ XI - общ. в кв. 57 по плана на с. Семчиново, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №08/18.02.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 18.02.2019 г.]

  ПУП - ПРЗ за ПИ 367017 в местността "Черния вир", землище с. Варвара, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №06/11.02.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 12.02.2019 г.]

  ПУП - Проект за ЧИ на ПРЗ за УПИ V - 235, 236 в кв. 31 на с. Симеоновец, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №05/22.01.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 24.01.2019 г.]

  ПУП - Проект за /ЧИ/ на ПРЗ за УПИ XIV-общ., УПИ XV-общ. в кв. 53 и улица с ос. т. 66а-66б по плана на с. Семчиново, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №04/21.01.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 24.01.2019 г.]

  ПУП - ПРЗ за ПИ №004189 в местността "Тус тепе" по КВС на землище с. Симеоновец, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №03/15.01.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 15.01.2019 г.]

  ПУП - Проект за изменение на ПР за УПИ I-613 и XVI-613 в кв. 58 по плана на с. Карабунар, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №02/14.01.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 15.01.2019 г.]

  ПУП - ЧИ на ПР на кв. 67А за "Жилищно строителство" по плана на с. Карабунар, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №01/08.01.2019 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 10.01.2019 г.]

  ЧИ на ПУП-ПРЗ на УПИ IV-1789 в кв. 128 и улица с ОТ 729 и 727 за "Жилищно строителство" по плана на гр. Септември
Одобрен със  Заповед №57/19.12.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 21.12.2018 г.]

  Проект на ПУП-ПР за изменение регулацията на УПИ VI-276 в кв. 23 по плана на с. Семчиново, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №56/19.12.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 21.12.2018 г.]

  Проект на ПУП за ПИ 317013, м. "Ала тепе", землище на с. Виноградец с цел смяна предназначението му от нива в УПИ I-13 Предприятие за преработка на плодове и трафопост и за осигуряване достъп откъм държавен път III-3704
Одобрен със  Заповед №95/19.12.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 21.12.2018 г.]

  ПУП - Изменение на ПРЗ за УПИ IV - Фурна, кв. 60 по плана на с. Варвара, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №54/12.12.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 17.12.2018 г.]

  ПУП - План за застрояване на УПИ ХIX - Търговия и услуги, кв. 39 по плана на с. Ковачево, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №53/04.12.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 06.12.2018 г.]

  ЧИ на ПУП - ПРЗ на ПИ №66439.18.5 /УПИ I-5/, ПИ №66439.18.6 /УПИ II-6/, ПИ №66439.18.7 /УПИ III-7/ и ПИ №66439.18.9 /УПИ IV-9/ в м. "Милеви скали", землище с. Симеоновец, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №52/26.11.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 27.11.2018 г.]

  ПУП - Изменение на план за застрояване и РУП за УПИ Х, кв. 175 по плана на гр. Септември
Одобрен със  Заповед №51/18.10.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 22.10.2018 г.]

  ПУП ПРЗ за ПИ 023062 в м. "Ятъците", землище гр. Септември
Одобрен със  Заповед №49/01.10.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 03.10.2018 г.]

  ПУП - Парцеларен план за трасе на общински път от строителните граници на с. Злокучене, минаващ около сондажните кладенци в м. "Сунгурлука" и достига до рибарниците, землище гр. Септември и от рибарниците до пътя за Стопански двор "Фермата", землище гр. Септември,  общ. Септември
Одобрен със  Решение №1049/31.08.2018 г. на ОбС Септември

[дата на публикуване - 26.09.2018 г.]

  ПУП за ПИ 046022 в м. "Над селото" по КВС на землище Ветрен, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №47/08.08.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 13.08.2018 г.]

  ПУП - Проект за изменение на ПР за УПИ XIII - 417 и УПИ XIV - 417 в кв. 50 по плана на с. Лозен, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №41/24.07.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 25.07.2018 г.]

  ПУП - Изменение на ПРЗ на УПИ I - 61, За производство, търговия и услуги /ПИ 000061, м. "Сагера"/ по КВС на землище с. Злокучене, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №45/24.07.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 25.07.2018 г.]

  ПУП - Проект за /ЧИ/ на ПР на УПИ VII - За трафопост в кв. 78 по плана на с. Варвара, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №43/24.07.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 25.07.2018 г.]

  ПУП - Проект за /ЧИ/ на ПР на улица с ос. т. 150-113 до кв. 60 по плана на гр. Ветрен, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №44/24.07.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 25.07.2018 г.]

  ПУП - Проект за /ЧИ/ на ПРЗ за УПИ I - Зеленина в кв. 174 по плана на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №46/24.07.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 25.07.2018 г.]

  ПУП - Проект за /ЧИ/ на ПРЗ за УПИ VII в кв. 170 по плана на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №42/24.07.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 25.07.2018 г.]

  ПУП - Изменение на План за регулация и План за застрояване за УПИ ХХХ - Търговия и услуги в кв. 22 по плана на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №40/12.06.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 12.06.2018 г.]

  ПУП - ЧИ на ПР на част от квартал 101 за "Жилищно строителство" УПИ X-316 по плана на гр. Ветрен, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №39/11.06.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 12.06.2018 г.]

  ПУП - ПРЗ /Изменение на План за регулация и нов План за застрояване/ за УПИ V - гараж, склад, офиси, кв. 137, по плана на гр. Септември
Одобрен със  Заповед №38/07.06.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 12.06.2018 г.]

  ПУП - Частично изменение на плана за регулация на УПИ ХII - 1104, кв. 88 по плана на гр. Септември
Одобрен със  Заповед №37/07.06.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 12.06.2018 г.]

  ПУП - ПРЗ за УПИ I - 468 в кв. 53 по плана на с. Варвара, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №36/07.06.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 12.06.2018 г.]

  ПУП - ЧИ на ПРЗ на УПИ XVII - 325 в кв. 20 за "Жилищно строителство" по плана на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №35/07.06.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 12.06.2018 г.]

  ПУП - ЧИ на ПРЗ на УПИ II - 393, 394, кв. 97 за "Жилищно строителство" по плана на с. Карабунар, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №34/07.06.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 12.06.2018 г.]

  ПУП - Проект за изменение на План за регулация за УПИ ХI - 274 в кв. 32 по плана на с. Лозен, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №33/07.06.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 12.06.2018 г.]

  ПУП - Проект за изменение на ПР за УПИ II - 1759 в кв. 129 по плана на гр. Септември
Одобрен със  Заповед №32/31.05.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 04.06.2018 г.]

  ПУП - Изменение на план за регулация и застрояване за УПИ /п.и.с №010036/ в местността "Туповица" в Стопански двор на с. Бошуля, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №31/21.05.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 23.05.2018 г.]

  ПУП - /ЧИ/  на ПР за УПИ II-Училище в кв. 35 по плана на с. Лозен, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №30/18.05.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 21.05.2018 г.]

  ПУП - ПР /ЧИ/ за УПИ VIII-2192, VII-1216, кв. 100, гр. Септември
Одобрен със  Заповед №29/17.05.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 18.05.2018 г.]

  Проект за частично изменение на ПРЗ на УПИ XI-209 в кв. 18 по плана на с. Лозен, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №28/10.05.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 11.05.2018 г.]

  ПУП ПРЗ за промяна предназначението на ПИ 011496 за "Овцеферма" в местността "Адата" по КВС на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №27/10.05.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 11.05.2018 г.]

  ПУП ПРЗ за ПИ 013027 и ПИ 013669, м. "Гермето" по КВС на землище гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №26/10.05.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 11.05.2018 г.]

  Проект за /ЧИ/ на ПР на улици с ос. т. 5-6, 6-20 и 20-21 пред кв. 7 по плана на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №25/02.05.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 04.05.2018 г.]

  ПУП - ЧИ на ПР на УПИ I - 883 и УПИ XII - 883, кв. 92 за "Производствена и складова дейност" по плана на с. Виноградец, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №24/02.05.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 04.05.2018 г.]

  ПУП - ПРЗ за ПИ 004041 и ПИ 004183 в местността "Тус тепе" по КВС на землище с. Симеоновец, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №23/02.05.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 04.05.2018 г.]

  Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ - 200, кв. 29 по плана на с. Ветрен дол, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №22/24.04.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 26.04.2018 г.]

  Проект за попълване на одобрения кадастрален план на гр. Септември за нов ПИ пл. №3040, кв. 128 по плана на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №21/16.04.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 16.04.2018 г.]

  ПУП - ПРЗ за проектен имот ПИ 027090, образуван от ПИ 027069, местност "Баталите", землище с. Горно вършило, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №20/16.04.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 16.04.2018 г.]

  ПУП - ЧИ на ПРЗ в обхват УПИ I-121 от квартал 33 за "Магазин и ресторант" по плана на с. Ковачево, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №19/10.04.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 11.04.2018 г.]

  ПУП - ЧИ на ПРЗ в обхват УПИ XVI-1480 от квартал 122 за "Жилищно строителство" по плана на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №18/29.03.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 02.04.2018 г.]

  План за регулация и застрояване за ПИ 003092 и ПИ 003156, местност "Каменна поляна", по КВС на землище с. Семчиново, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №17/23.03.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 26.03.2018 г.]

  ПУП - Проект за изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ -търговия и услуги в кв. 42А, с. Ковачево, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №15/23.03.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 26.03.2018 г.]

  Комплексен проект за инвестиционна инициатива, състоящ се от ПУП /ПРЗ/ за УПИ XXI-33 /ПИ 030033/ по плана на бивш стопански двор в землище на с. Сепчиново, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №14/23.03.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 26.03.2018 г.]

  ПУП за УПИ X-28 в кв. 2 по плана на с. Симеоновец, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №13/06.03.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 06.03.2018 г.]

  ПУП за /ЧИ/ на ПРЗ за УПИ VII-общ. в кв. 2 по плана на с. Варвара, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №12/06.03.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 06.03.2018 г.]

  ПУП - Парцеларен план за трасе на общински (обслужващ) път от съществуващ път I-8 София - Пазарджик до ПИ 385008 с НТП "Складов терен", местност "Бунара" по КВС на землище с. Варвара, общ. Септември
Одобрен с Решение №912/30.01.2018 г. на ОбС Септември

[дата на публикуване - 26.02.2018 г.]

  ПУП - Проект за изменение на ПРЗ на УПИ XXIX-1076 и УПИ XXX-1076 в кв. 74 по действащия план на гр. Септември
Одобрен със  Заповед №11/22.02.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 22.02.2018 г.]

  ПУП - Проект за изменение на регулацията на УПИ IX-38 и X-39 в кв. 20 по плана на с. Бошуля, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №09/07.02.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 07.02.2018 г.]

  ПУП - Проект за изменение на плана за регулация за /ЧИ/ на ПР за УПИ I - Поликлиника в кв. 74 по плана на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №08/05.02.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 07.02.2018 г.]

  ПУП - ЧИ на ПР на част от квартал 36 за "Жилищно строителство" по плана на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №07/05.02.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 07.02.2018 г.]

  ПУП - Изменение на ПР и ПРЗ за УПИ - VIII - Ресторант, магазин в кв. 39 по плана на с. Варвара, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №06/05.02.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 07.02.2018 г.]

  ЧИ на ПРЗ на част от квартал 142 за "Жилищно строителство" по плана на гр. Ветрен, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №05/05.02.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 07.02.2018 г.]

  Проект за попълване на одобрения кадастрален ЗРП на с. Ковачево с поземлен имот с нов проектен пл. №121, попадащ в кв. 33 по плана на с. Ковачево, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №04/05.02.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 07.02.2018 г.]

  ПУП-ПРЗ, промяна на План за регулация и нов план за застрояване за поземлен имот с пл. № 000061, стопански двор, местност "Сагера", землище с. Злокучене, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №01/26.01.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 30.01.2018 г.]

  Частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-1470 и УПИ II-1470 с цел обособяване на УПИ IV-1470 "за автосервиз, търговия и услуги" и УПИ II-1470, кв. 122 по регулационен план на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №03/26.01.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 30.01.2018 г.]

  ПУП - Проект за изменение на регулацията на УПИ III-165, IV-165, XIV-165, II-166, XV-167 в кв. 14 и улица с о.т. 60-59 по плана на с. Карабунар, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №02/26.01.2018 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 30.01.2018 г.]

  ПУП - Парцеларен план за трасе на подземен водопровод за минерална вода от с. Варвара до гр. Септември
Одобрен с Решение №876/20.12.2017 г. на ОбС Септември

[дата на публикуване - 17.01.2018 г.]

  ПУП - Парцеларен план за трасе на общински път през Стопански двор "Фермата" до рибарниците на р. Марица в землището на гр. Септември
Одобрен с Решение №874/20.12.2017 г. на ОбС Септември

[дата на публикуване - 17.01.2018 г.]

  ПРОЕКТ НА ПУП - Парцеларен план за отклонение от разпределителен газопровод извън урбанизираната територия клон 6 за захранване на ПИ 001090, землище Ветрен дол, общ. Септември
Одобрен с Решение №875/20.12.2017 г. на ОбС Септември

[дата на публикуване - 16.01.2018 г.]

  ПУП - Частично изменение на План за регулация за кв. 2, кв. 3 и кв. 42 по ЗРП на с. Славовица, общ. Септември
Одобрен с Решение №873/20.12.2017 г. на ОбС Септември

[дата на публикуване - 16.01.2018 г.]

  ПУП - Проект за изменение на плана за регулация за УПИ V - за индивидуално комплексно жилищно строителство в кв. 117 и улици с ос. т. 704-460-451, 460-461, 451-459
Одобрен с Решение №872/20.12.2017 г. на ОбС Септември

[дата на публикуване - 16.01.2018 г.]

  ПУП - Изменение на План за регулация и застрояване на поземлен имот с пл. номер 591, кв. 66 по плана на с. Виноградец, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №77/13.12.2017 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 15.12.2017 г.]

  Комплексен инвестиционен проект по чл. 150 от ЗУТ - ПУП-ПЗ за имот №000049 в землището на с. Бошуля, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №76/13.12.2017 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 14.12.2017 г.]

  ПУП - Изменение на план за регулация за ПИ 011552 /УПИ XXX-201, 488, За производствена, складова и търговска дейност/ и ПИ 011486 /УПИ XXXII-486, За производство, търговия и складова база/, местност "Адата", землище гр. Септември
Одобрен със  Заповед №75/01.12.2017 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 04.12.2017 г.]

  ПУП - ПРЗ /изменение на план за регулация и нов план за застрояване/ за УПИ I - 582 и УПИ XXII - 596, кв. 68, по плана на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №71/15.11.2017 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 16.11.2017 г.]

  ПУП - ПРЗ за ПИ 000152, м. "Уджуларски гермища" по КВС на землище с. Лозен, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №70/15.11.2017 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 16.11.2017 г.]

  ПУП за /ЧИ/ на ПР на УПИ XIII - За трафопост в кв. 47 по плана на с. Ветрен дол, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №72/15.11.2017 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 16.11.2017 г.]

  ПУП - Проект за изменение на ПР за УПИ XI-272 и III-272 в кв. 36 по плана на с. Ветрен дол, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №73/15.11.2017 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 16.11.2017 г.]

  ПУП за /ЧИ/ на ПРЗ на УПИ XXXIII - За бензиностанция, газстанция и търговска сграда в кв. 123 по плана на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №67/06.11.2017 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 07.11.2017 г.]

  ПУП - План за регулация за ПИ 231016 и ПИ 231082, местност "Красови ливади", землище с. Виноградец, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №69/06.11.2017 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 07.11.2017 г.]

  ПУП - Проект за изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ IV - За производство, търговия и услуги и УПИ I - За училище в кв. 116 по плана на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №66/25.10.2017 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 27.10.2017 г.]

  ПУП за /ЧИ/ на ПР на улици с ос. т. 76-77, 75-79 и 77-77а-79 до кв. 46 по плана на с. Симеоновец, общ. Септември
Одобрен със  Заповед №65/24.10.2017 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 26.10.2017 г.]

  ПУП - ПП за трасе  на обслужващ път  от полски път ПИ 001020 до ПИ 001032, местност "Дунела" по КВС на землище с. Славовица
Одобрен с Решение №810/28.08.2017 г. на ОбС Септември

[дата на публикуване - 19.10.2017 г.]

  ПУП - ПП за трасе на общински път от път до ВРЗ - гр. Септември до път  IV клас /Септември - Ветрен/, преминаващ през землищата на гр. Септември  и гр. Ветрен , общ.Септември
Одобрен с Решение №809/28.08.2017 г. на ОбС Септември
[дата на публикуване - 19.10.2017 г.]

  ПУП - ПП за трасе на линеен обект - "Външен водопровод за допълнително водоснабдяване на квартал "Юг" на гр. Септември от тръбен кладенец "2а" на резервното помпажно водоснабдяване за селата Симеоновец и Семчиново"
Одобрен с Решение №812/28.08.2017 г. на ОбС Септември
[дата на публикуване - 19.10.2017 г.]

  ПУП - ПП за отклонение от разпределителен газопровод извън урбанизираната територия Клон 6 за захранване на ПИ №001090, землище с. Ветрен дол, общ. Септември
[дата на публикуване - 12.10.2017 г.]

  Изменение на ОУП на Община Септември за ПИ №231016 и ПИ №231082, землище с. Виноградец, общ. Септември
[дата на публикуване - 11.10.2017 г.]

  ПУП  за ЧИ на ПРЗ на УПИ XIX/ПИ №011088/Стопански двор за "Жилищно строителство" в местността "Долна мера" по КВС на с. Лозен, общ. Септември
[дата на публикуване - 11.10.2017 г.]

  ПУП - ПРЗ за ПИ 001004, 001005, 001006, 001007, 001017, 001018, 001019, 001021, 001025, 001026, 001027, 001030, 001031, 001033, 001037 и 001039, м. "Дунела" по КВС на землище с. Славовица, общ. Септември
[дата на публикуване - 11.10.2017 г.]

  ПУП  за /ЧИ/ на ПР на улично пространство между улици с ос. т. 228-233-232, 232-231, 231-230-229 по плана на гр. Септември, общ. Септември
[дата на публикуване - 04.10.2017 г.]

  ПУП - Проект за изменение на ПР за УПИ III-73 в кв. 18 по плана на с. Симеоновец, общ. Септември
[дата на публикуване - 04.10.2017 г.]

  Проект за изменение на ПРЗ и РУП на част от кв. 30 по плана на гр. Септември
[дата на публикуване - 19.09.2017 г.]

  ПУП  за /ЧИ/ на ПРЗ на ПИ 2040, 2041 и 2042, попадащи в УПИ IX-2040, УПИ X-2041, УПИ XI-2042 и УПИ XII-детска площадка в кв. 149 по плана на гр. Септември, общ. Септември
[дата на публикуване - 19.09.2017 г.]

  ПУП - ПРЗ за ПИ №069028 по КВС на землище гр. Ветрен, общ. Септември
[дата на публикуване - 19.09.2017 г.]

  ПУП - ПРЗ за ПИ №015009, местност "Азмъка", по КВС на землище с. Лозен, общ. Септември
[дата на публикуване - 19.09.2017 г.]

  ПУП - ПРЗ за ПИ №015061, местност "Азмъка", по КВС на землище с. Лозен, общ. Септември
[дата на публикуване - 19.09.2017 г.]

  ПУП  за /ЧИ/ на ПР на УПИ I - За спорт и отдих в кв. 49 по плана на с. Ковачево, общ. Септември
[дата на публикуване - 19.09.2017 г.]

  ПУП - Изменение на ПРЗ за ПИ №006022, местност "Гьола", землище на с. Карабунар, общ. Септември
[дата на публикуване - 18.08.2017 г.]

  ПУП  за /ЧИ/ на ПР на зеленината, заключена между улици с ос. т. 120-130, 121-120, 121-129 и 582-130 по плана на гр. Септември, общ. Септември
[дата на публикуване - 18.08.2017 г.]

  ПУП  за /ЧИ/ на ПР на УПИ XXXIV - Площад в кв. 187 по плана на гр. Септември, общ. Септември
[дата на публикуване - 18.08.2017 г.]

  ПУП  за /ЧИ/ на ПР на улица с ос. т. 110-115 пред кв. 184 по плана на гр. Септември, общ. Септември
[дата на публикуване - 18.08.2017 г.]

  ПУП  за /ЧИ/ на ПР на улица с ос. т. 735-769 пред кв. 129 по плана на гр. Септември, общ. Септември
[дата на публикуване - 18.08.2017 г.]

  ПУП  за /ЧИ/ на ПР на улица с ос. т. 698-698а пред кв. 118 по плана на гр. Септември, общ. Септември
[дата на публикуване - 18.08.2017 г.]

  ПУП  за /ЧИ/ на ПР на улица с ос. т. 689-695 пред кв. 107 по плана на гр. Септември, общ. Септември
[дата на публикуване - 18.08.2017 г.]

  ПУП  за /ЧИ/ на ПР на УПИ I - Пазар на производителя в кв. 102 по плана на с. Виноградец, общ. Септември
[дата на публикуване - 18.08.2017 г.]

  ПУП  за /ЧИ/ на ПР на улица с ос. т. 689-677 пред кв. 91 по плана на гр. Септември, общ. Септември
[дата на публикуване - 18.08.2017 г.]

  ПУП  за /ЧИ/ на ПР на УПИ Зеленина кв. 71 по плана на с. Карабунар, общ. Септември
[дата на публикуване - 18.08.2017 г.]

  ПУП  за /ЧИ/ на ПР на УПИ ХIII - Парк в кв. 63 по плана на с. Варвара, общ. Септември
[дата на публикуване - 18.08.2017 г.]

  ПУП  за /ЧИ/ на ПР на УПИ Х - Детска плащадка в кв. 57 по плана на гр. Ветрен, общ. Септември
[дата на публикуване - 18.08.2017 г.]

  ПУП  за /ЧИ/ на ПР на улица с ос. т. 63-64 пред кв. 38 по плана на с. Варвара, общ. Септември
[дата на публикуване - 18.08.2017 г.]

  ПУП  - ЧИ на ПУП-ПР в обхват УПИ XVI-579 и УПИ XV-2193 в кв. 30 по плана на гр. Септември, общ. Септември
[дата на публикуване - 18.08.2017 г.]

  ПУП  за /ЧИ/ на ПР на УПИ Градина в кв. 27 по плана на с. Славовица, общ. Септември
[дата на публикуване - 18.08.2017 г.]

  ПУП  за /ЧИ/ на ПР на УПИ VII - За търговия и услуги в кв. 22 по плана на с. Ковачево, общ. Септември
[дата на публикуване - 18.08.2017 г.]

  ПУП  за /ЧИ/ на ПР на УПИ II - Търговия и услуги в кв. 17 по плана на с. Лозен, общ. Септември
[дата на публикуване - 18.08.2017 г.]

  ПУП  за /ЧИ/ на ПР на УПИ IX - Озеленяване в кв. 12 по плана на с. Злокучене, общ. Септември
[дата на публикуване - 18.08.2017 г.]

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  16.09.2019                                                         Copyright   ©  2003 - 2019 Община Септември                   webmaster