ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА


 

Начало 8 Общински дейности 8 Устройство на територията8 Подробни устройствени планове /ПУП/

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/

  ПУП-ЧИ на ПРЗ на ПИ 942, кв. 88 и новосъздадено УПИ XII-942, кв. 88 за "Жилищно строителство" по плана на с. Карабунар, общ. Септември
Одобрен със Заповед №19/06.07.2020 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 06.07.2020 г.]

  ПУП-ПРЗ за изменение на част от кв. 22 по плана на с. Славовица, общ. Септември
Одобрен със Заповед №18/26.06.2020 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 30.06.2020 г.]

  ПУП-ПР за изменение на УПИ II-2 в кв. 1 по плана на с. Симеоновец, общ. Септември
Одобрен със Заповед №17/26.06.2020 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 30.06.2020 г.]

  ПУП-Парцеларен план за трасе за линеен обект - електроснабдяване на ПИ 66264.12.362 в местността "Сунгурлука" по КК на  гр. Септември
Одобрен с Решение №152/29.04.2020 г. на Общински съвет - Септември

[дата на публикуване - 11.06.2020 г.]

  ПУП-ПР за УПИ VI-368 и VII-369 в кв. 48 по плана на с. Симеоновец, общ. Септември
Одобрен със Заповед №16/29.05.2020 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 01.06.2020 г.]

  ПУП-ПРЗ ПИ 10820.46.130 и 10820.46.131 по кадастралната карта на гр. Ветрен, общ. Септември
Одобрен със Заповед №15/29.05.2020 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 01.06.2020 г.]

  ПУП-ПРЗ за ЧИ на ПРЗ на УПИ VI-25, кв. 5 за "Жилищно строителство", по плана на с. Ковачево, общ. Септември
Одобрен със Заповед №14/29.05.2020 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 01.06.2020 г.]

  ПРЗ на ПИ 37491.25.351 в местност "Долна мера" по КККР на землище с. Ковачево, общ. Септември
Одобрен със Заповед №13/29.05.2020 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 01.06.2020 г.]

  ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ ЖП район в кв. 155 по плана на гр. Септември
Одобрен със Заповед №12/22.04.2020 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 24.04.2020 г.]

  ПУП-ПР за изменение на УПИ IV-2 в кв. 1 по плана на с. Сименовец, общ. Септември
Одобрен със Заповед №11/10.04.2020 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 13.04.2020 г.]

  ПУП-Проект за изменение на ПР за УПИ II-734 и УПИ III-734 в кв. 25 по плана на с. Варвара, общ. Септември
Одобрен със Заповед №10/09.04.2020 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 13.04.2020 г.]

  ПУП-Парцеларен план за трасе на общински път он новопроектиран Гробищен парк до регулацията на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен с Решение №108/27.02.2020 г. на Общински съвет - Септември

[дата на публикуване - 17.03.2020 г.]

  ПУП-Изменение на ПР за УПИ VI-203 иУПИ V-202, кв. 8, гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със Заповед №9/04.03.2020 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 06.03.2020 г.]

  ПУП-Проект за изменение на ПРЗ за част от кв. 63 по лана на  гр. Септември
Одобрен със Заповед №8/04.03.2020 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 06.03.2020 г.]

  ПУП-ЧИ на ПР на улици с ос. т. 53-54 до кв. 23а по плана на с. Семчиново, общ. Септември
Одобрен със Заповед №3/28.01.2020 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 28.01.2020 г.]

  ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на ПИ 66264.12.362 за "Жилищно строителство" в местността "Сунгурлука" по КК на гр. Септември
Одобрен със Заповед №6/28.01.2020 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 28.01.2020 г.]

  ПУП-Проект за изменение на ПР за УПИ II-455 и УПИ III-455 в кв. 60 по плана на с. Ковачево, общ. Септември
Одобрен със Заповед №5/28.01.2020 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 28.01.2020 г.]

  ПУП-ЧИ на ПРЗ на УПИ XX-324, кв. 40 за "Жилищно строителство" по плана на с. Ковачево, общ. Септември
Одобрен със Заповед №4/28.01.2020 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 28.01.2020 г.]

  ПУП-ЧИ на ПР на УПИ I-общ., кв. 157 и улично пространство между кв. 157 и кв. 170 по плана на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със Заповед №2/24.01.2020 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 27.01.2020 г.]

  ПУП-ПРЗ за УПИ XXIII-258 И УПИ X-2257 с цел обединяването им в УПИ X-2257,2258, кв. 145, по плана на гр. Септември, общ. Септември
Одобрен със Заповед №1/10.01.2020 г. на Кмета на Община Септември

[дата на публикуване - 13.01.2020 г.]

 

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ - 2019

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ - 2018

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ - 2017

 

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  06.07.2020                                                         Copyright   ©  2003 - 2020 Община Септември                   webmaster