ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


ПРОЕКТ "ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ..."


 

Начало 8 Общински справочник 8 Проекти и програми 8 Проект "Топъл обяд в условия на пандемията от Covid-19 в община Септември"

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция BG05FMOP001-5.001
„3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“


ПРОЕКТ "ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ"

[05-01-2021] Община Септември стартира дейности по проект „Топъл обяд в условия на пандемията от Covid-19 в община Септември“  по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001" 3.1 - Топъл обяд в условия на пандемия от COVID -19“.

Проектът цели приготвяне и доставка на топъл обяд в подкрепа на 130 уязвими жители на община Септември, които поради бедност и продължаващата епидемична обстановка в страната са в затруднение да осигурят прехраната си.

Потребителите са   жители на населените места в община Септември: гр.Септември, гр.Ветрен, с.Бошуля, с.Варвара, с.Ветрен дол, с.Виноградец, с.Злокучене, с.Карабунар, с.Ковачево, с.Лозен, с.Семчиново, с.Симеоновец.

Предоставянето на топлия обяд  стартира от  04.01.2021 г. и ще приключи на 27.04.2021 г.

Проект „Топъл обяд в условия на пандемията от Covid-19 в община Септември“  се извършва с финансовата подкрепа на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица и подкрепата на ЕС, чрез Агенция за социално подпомагане.

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  05.01.2021                                                         Copyright   ©  2003 - 2021 Община Септември                   webmaster