ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Междунар. сътрудничество  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ EPLACE


 

Начало 8 Общински справочник 8 Проекти и програми 8 Международен проект за енергийна ефективност  EPLACE

 

 

Община Септември е партньор по международен проект за енергийна ефективност EPLACE, заедно с представители на Испания, Ирландия и Германия.

Целта на проекта е повишаване на енергийната ефективност в публични сгради, чрез въвеждане на системи за енергиен мониторинг.

Проекта EPLACE се финансира от европейската програмата за подкрепа на политиката в областта на информационните и комуникационните технологии (ICT PSP). В рамките на проекта ще бъдат монтирани и тествани 7 системи за енергиен мониторинг в три европейски държави: България, Ирландия и Испания. В България пилотните сградите са две – административната сграда на Община Септември  и сградата на Медицинския център в града. Другите 5 сгради, в които ще се тества това иновативно оборудване са в гр. Севиля (Испания) – 3 сгради и гр. Дъблин (Ирландия) – 2 сгради. Освен от тези страни, има и представител от Германия, който е технически партньор и ще участва при разработването на платформата за енергиен мониторинг. Тази платформа ще се състои от следните технологични части:

 • интелигентна система за мониторинг и управление на енергийните разходи;

 • интелигентна система за наблюдение и контрол на уличното осветление;

 • системи за управление на енергийните потоци;

 • препоръчване на подходяща система включваща мерки за енергийна ефективност.

Моделът, създаден от проекта ще повиши информираността на работещите в публичния сектор чрез лесна за използване платформа и информационен интерфейс – софтуерът ще бъде преведен и на български език. Така ще се насърчи  прилагането на добри практики и поведение за енергоспестяване и намаляване на емисиите на парникови газове.

Проектът стартира през февруари 2013 г. и е с продължителност 30 месеца, т.е. трябва да приключи през месец юли 2015 г.

Повече информация за проекта и платформата, която ще бъде разработена и тествана по време на изпълнението му, може да бъде намерена на следния адрес:

www.eplaceproject.eu  

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  17.09.2013                                                         Copyright   ©  2003 - 2013 Община Септември                   webmaster