ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Междунар. сътрудничество  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ


 

 Начало 8 Стратегически приоритети

Годишен план за развитие на социалните услуги за 2020
[Публикуван 28.05.2019г.]

Общински годишен план за младежта за 2019 година
[Публикуван 07.05.2019г.]

Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие за 2018 година
[Публикуван 17.04.2019г.]

Междинна оценка на Общински план за развитие за периода 2014 - 2020
[Публикуван 27.04.2018г.]

Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие за 2017 година
[Публикуван 27.04.2018г.]

Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитиена децата и учениците в Община Септември (2017 - 2019)
[Публикувана 23.03.2018г.]

Годишен отчет за 2017 г. за изпълнение на Програмата за енергийна ефективност на Община Септември 2016-2018
[Публикуван 28.02.2018г.]

Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018 г.
[Публикувана 21.02.2018г.]

Общински план за развитие на Община Септември за периода 2014 - 2020 година
[Последна актуализация 01.12.2017г.]

Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик 2016 - 2020

Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие за 2016 година

Общински годишен план за младежта за 2017 година

План за действие на Община Септември (2016-2020) за изпълнение на Стратегията за интегриране на ромите в област Пазарджик (2014-2020)

Стратегия за развитие на образователната система в община Септември за периода 2016 - 2020

Стратегия за управление на риска в община Септември 2016 г.

Годишен отчет за 2016 г. за изпълнение на Програмата за енергийна ефективност на Община Септември 2016-2018

Програма за енергийна ефективност на община Септември 2016 - 2018

Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2016 - 2018

Годишен план за развитие на социалните услуги за 2017

Стратегия за развитие на социалните услуги 2016 - 2020

Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие за 2015 година

Стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2015 - 2019

Програма за управление на Община Септември 2015 - 2019

Политика за привличане на инвестиции в Община Септември за периода 2014 - 2020 година

Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политиката за привличане на инвестиции в Община Септември 2014 - 2020 година

Политика за развитие на техническата инфраструктура в Община Септември за периода 2014 - 2020 година

Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политиката за развитие на техническата инфраструктура в Община Септември 2014 - 2020 година

Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Община Септември 2012 - 2016

План за действие на Община Септември (2013-2014) за изпълнение на Стратегията за интегриране на ромите в област Пазарджик (2012-2020)

 

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  28.05.2019                                                         Copyright   ©  2003 - 2019 Община Септември                   webmaster