ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Междунар. сътрудничество  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


ПРАВИЛНИЦИ


 

  Начало 8 Общински съвет 8 Актове на ОбС 8 Правилници

Правилник за реда, начина и условията за отпускане на финансови помощи на гражданите от бюджета на Община Септември
[Публикуван 18.06.2018 г.]

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет на Община Септември и взаимодействието му с общинска администрация
[Последна актуализация 19.07.2018 г.]

Система за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на гр. Септември

Правилник за организиране и провеждане на детския и ученически отдих в почивна база "Вилата" гр. Ракитово

Правилник за издаване на общинския вестник "За Септември"

Правилник за устройството и организацията на Общински съвет по култура  към Община Септември

Правилник за организацията на Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия в Община Септември

Правилник за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в Община Септември                


                

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 
  Последна актуализация:  19.07.2018                                                         Copyright   ©  2003 - 2018 Община Септември                   webmaster