ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ


 

Начало 8 Общински дейности 8 Социална политика8 Домашен социален патронаж

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ - гр. СЕПТЕМВРИ

За справки, записвания, мнения и предложения заповядайте на място или заявете желание за посещение на социален работник в дома Ви на

 тел. 03561/2478 за ДСП гр. Септември

   тел. 03563/2336 за ДСП с. Симеоновец 

 

Домашният Социален Патронаж в град Септември е създаден януари 1986г. с капацитет 60 места само за жителите на град Септември. Мисията му е да реализира общественият ангажимент към високия процент самотни възрастни хора и хора с увреждания, като ги подпомага в тяхната естествена семейна среда.

Променящата се социално-икономическа среда в България, нарастващият интерес на хората от третата възраст с неравностойно социално положение  в общината, наложи откриването на звено към ДСП гр. Септември в село Симеоновец.

Домашен Социален Патронаж гр. Септември работи с капацитет 140 места. Обслужва лица от град Септември, град Ветрен, село Бошуля, село Злокучене. ДСП с. Симеоновец е с капацитет 100 места  и обслужва селата: Симеоновец, Семчиново, Ветрендол, Варвара, Виноградец и Карабунар.

Към настоящият момент всички 240 места са заети. Приемат се молби на желаещи, които по реда на записване и при освобождаване на свободни места се включват за обслужване. Приоритетно се записват лица в крайна нужда след извършване на социална анкета от страна на социален работник в дома на лицето, заявило желание за ползване на социална услуга към Патронажа.

ДСП извършва социални услуги по домовете на:

 •  Лица над 60- годишна възраст;

 • Инвалиди  с определена първа или втора група инвалидност;

 • Деца инвалиди;

 • Ветерани от войните;

 • Военновременни инвалиди.

Извършват се следните социални услуги:

 •  Доставяне на храна – след предварително раздадено меню за цялата седмица

Дневно се предлагат три порции обща диета – супа, основно ястие и десерт.

Храната е съобразена  с изискванията за рационалното хранене на хората от третата възраст.

В петък се раздава и суха храна за събота и неделя, така се обезпечава прехраната на патронираните без прекъсване. За празничните дни се осигурява празнично меню съобразно изискванията на традиционната  празнична трапеза.   

 • Поддържане на хигиена в обитаваното помещение на патронирания. Поради липса на длъжност - санитар тази дейност се извършва на добра воля от един разносвач.

 • Съдействие за снабдяване с необходимите помощно-технически средства при инвалидност или тежко заболяване

В ДСП гр. Септември социалните работници са с медицинско  образование и освен функциите на социален работник те извършват медицински услуги, манипулации и  консултации, което е от особено значение, тъй като много от патронираните са с хронични заболявания.

 • Помощ в общуването и в поддържането на социални контакти

Обикновено хората, които ползват услугите ни са сами или се чувстват самотни поради липсата на внимание и толерантност от близките си и единствено ние отваряме вратите им. Стараем се да компенсираме самотата и болката с внимание, загриженост или просто с изслушване.

 • Подпомагаме самотни възрастни хора страдащи от физически и психични заболявания да се възползват от други социални и битови услуги извън нашата дейност

При нужда се съдейства за оформянето на необходимата документация при настаняване в домове за стари хора.

Приоритет на  политиката на Община Септември е разширяването и  разкриването на нови социални услуги, създаването на възможности по-голям брой хора да се възползват от тях, повишаваме качеството и вида на грижите чрез поставяне в центъра интересите им.

В много близко бъдеще ще стартира реализацията на новата за Общината програма Домашен помощник, доставчика на тази услуга е ДСП. Основната цел  на програмата е осигуряванe на заетост  на безработни за доставяне на качествени грижи по домовете на възрастни хора и на хора с увреждания, включително  деца, без откъсване от  семейната среда. Лицата, които желаят да бъдат обгрижвани по тази дейност от Програмата, подават молби - декларации и всички необходими документи в Дирекция „Социално подпомагане”.

ЗАПЛАЩАНЕ

Патронираните заплащат пълната стойност на консумираната от тях храна.

ОБЛЕКЧЕНИЯ ПРИ ЗАПЛАЩАНЕТО

 • Ветераните от войните заплащат 30% от получената пенсия, а останалата част от разходите е за сметка на бюджета;

 • Военноинвалидите заплащат 30% от консумираната храна - без обвързаност с доходите им.

Режийните разходи - ел.енергия, вода, нафта за разнасяне на храната и миещите препарати, след благородния жест от страна на кмета на Общината инж. Томи Стойчев бяха изцяло поети за сметка на Общинския бюджет.

И двата патронажа в гр. Септември и с. Симеоновец предлагат добре функционираща мрежа от социални услуги предоставяни в общността с цел социална защита и интеграция на най - уязвимите среди от населението изпаднали в неравностойно социално положение поради- старост, бедност, болест и самота. Достъпът до тях е гарантиран чрез добрата комуникация между патронираните и високохуманния персонал.

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  01.03.2013                                                         Copyright   ©  2003 - 2013 Община Септември                   webmaster