ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Междунар. сътрудничество  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА


 

Начало 8 Общински дейности 8 Устройство на територията8 Обявления

ОБЯВЛЕНИЯ

  Обявление във връзка със Заповед №ТУ-220/31.08.2018 г. на Областен управител на област Пазарджик 
[дата на публикуване - 05.09.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №39/20.08.2018 г. 
[дата на публикуване - 21.08.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №38/08.08.2018 г. 
[дата на публикуване - 08.08.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №37/08.08.2018 г. 
[дата на публикуване - 08.08.2018 г.]

  Обявление във връзка с Решение №1003/27.06.2018 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 19.07.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №36/16.07.2018 г. 
[дата на публикуване - 17.07.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №35/10.07.2018 г. 
[дата на публикуване - 12.07.2018 г.]

  Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за трасе на общински път от строителните граници на с. Злокучене до стопанския двор ''Фермата'' в землището на гр. Септември
[дата на публикуване - 27.06.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №34/20.06.2018 г. 
[дата на публикуване - 22.06.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №33/20.06.2018 г. 
[дата на публикуване - 22.06.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №32/20.06.2018 г. 
[дата на публикуване - 22.06.2018 г.]

  Обявление във връзка с Решение №986/29.05.2018 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 19.06.2018 г.]

  Обявление във връзка с Решение №985/29.05.2018 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 19.06.2018 г.]

  Обявление във връзка с Решение №981/29.05.2018 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 19.06.2018 г.]

  Обявление във връзка с Решение №980/29.05.2018 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 19.06.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №31/12.06.2018 г. 
[дата на публикуване - 13.06.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №30/12.06.2018 г. 
[дата на публикуване - 13.06.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №29/22.05.2018 г. 
[дата на публикуване - 31.05.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №28/22.05.2018 г. 
[дата на публикуване - 23.05.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №27/22.05.2018 г. 
[дата на публикуване - 23.05.2018 г.]

  Обявление във връзка с Решение №962/27.04.2018 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 23.05.2018 г.]

  Обявление във връзка с Решение №961/27.04.2018 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 23.05.2018 г.]

  Обявление във връзка с Решение №959/27.04.2018 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 23.05.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №26/16.05.2018 г. 
[дата на публикуване - 18.05.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №25/24.04.2018 г. 
[дата на публикуване - 24.04.2018 г.]

  Обявление във връзка с Решение №950/28.03.2018 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 20.04.2018 г.]

  Обявление във връзка с Решение №949/28.03.2018 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 20.04.2018 г.]

  Обявление във връзка с Решение №948/28.03.2018 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 20.04.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №24/11.04.2018 г. 
[дата на публикуване - 12.04.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №РД-02-15-22/27.03.2018 г.  на МРРБ 
[дата на публикуване - 04.04.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №23/23.03.2018 г. 
[дата на публикуване - 27.03.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №22/23.03.2018 г. 
[дата на публикуване - 27.03.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №21/23.03.2018 г. 
[дата на публикуване - 27.03.2018 г.]

  Обявление във връзка с Решение №930/27.02.2018 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 21.03.2018 г.]

  Обявление във връзка с Решение №929/27.02.2018 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 21.03.2018 г.]

  Обявление във връзка с Решение №927/27.02.2018 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 21.03.2018 г.]

  Обявление във връзка с Решение №920/27.02.2018 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 21.03.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №20/16.03.2018 г. 
[дата на публикуване - 20.03.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №19/16.03.2018 г. 
[дата на публикуване - 20.03.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №18/02.03.2018 г. 
[дата на публикуване - 07.03.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №17/02.03.2018 г. 
[дата на публикуване - 07.03.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №16/02.03.2018 г. 
[дата на публикуване - 07.03.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №15/02.03.2018 г. 
[дата на публикуване - 07.03.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №14/02.03.2018 г. 
[дата на публикуване - 07.03.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №13/02.03.2018 г. 
[дата на публикуване - 07.03.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №12/12.02.2018 г. 
[дата на публикуване - 15.02.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №11/07.02.2018 г. 
[дата на публикуване - 08.02.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №10/06.02.2018 г. 
[дата на публикуване - 08.02.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №9/06.02.2018 г. 
[дата на публикуване - 08.02.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №8/01.02.2018 г. 
[дата на публикуване - 05.02.2018 г.]

  Обявление във връзка с Решение №885/20.12.2017 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 29.01.2018 г.]

  Обявление във връзка с Решение №884/20.12.2017 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 29.01.2018 г.]

  Обявление във връзка с Решение №883/20.12.2017 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 29.01.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №7/25.01.2018 г. 
[дата на публикуване - 25.01.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №6/25.01.2018 г. 
[дата на публикуване - 25.01.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №5/25.01.2018 г. 
[дата на публикуване - 25.01.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №4/16.01.2018 г. 
[дата на публикуване - 16.01.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №3/16.01.2018 г. 
[дата на публикуване - 16.01.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №2/16.01.2018 г. 
[дата на публикуване - 16.01.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №1/16.01.2018 г. 
[дата на публикуване - 16.01.2018 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №65/14.12.2017 г. 
[дата на публикуване - 15.12.2017 г.]

  Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за трасе  на обслужващ път от път I-8 София- Пазарджик до  ПИ 385008, м. "Бунара" по КВС на землище Варвара
[дата на публикуване - 05.12.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №63/05.12.2017 г. 
[дата на публикуване - 05.12.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 62 от 16.11.2017 г. 
[дата на публикуване - 17.11.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 61 от 16.11.2017 г. 
[дата на публикуване - 17.11.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 60 от 16.11.2017 г. 
[дата на публикуване - 17.11.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 59 от 16.11.2017 г. 
[дата на публикуване - 17.11.2017 г.]

  Обявление във връзка с Решение №842/25.10.2017 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 14.11.2017 г.]

  Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за трасе на общински път през Стопански двор "Фермата" до рибарниците  на р. "Марица", гр. Септември
[дата на публикуване - 06.11.2017 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект за частично изменение на ПР на УПИ IV-499, VI-501,503 и V-500 в кв. 42, УПИ I-19 и IV-22 в кв.3 и УПИ XXI-6 в кв. 2 и  улици  с осови точки  23-24-24а-24б и 24а-127-128 по плана на с. Славовица
[дата на публикуване - 06.11.2017 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект за частично изменение на ПУП-План за регулация на УПИ V-За индивидуално комплексно жилищно строителство в кв.117, улици с осови точки 704-460-451, 451-459, 451-444-808 и 460-461-462
[дата на публикуване - 23.10.2017 г.]

  Обявление във връзка с Решение №820/29.09.2017 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 19.10.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 58 от 18.10.2017 г. 
[дата на публикуване - 19.10.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 57 от 26.09.2017 г. 
[дата на публикуване - 27.09.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 56 от 26.09.2017 г. 
[дата на публикуване - 27.09.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 55 от 26.09.2017 г. 
[дата на публикуване - 27.09.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 54 от 26.09.2017 г. 
[дата на публикуване - 27.09.2017 г.]

  Обявление във връзка с Решение №811/28.08.2017 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 25.09.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 53 от 13.09.2017 г. 
[дата на публикуване - 14.09.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 52 от 13.09.2017 г. 
[дата на публикуване - 14.09.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 51 от 12.09.2017 г. 
[дата на публикуване - 13.09.2017 г.]

  Обявление във връзка с Решение №799/31.07.2017 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 17.08.2017 г.]

  Обявление във връзка с Решение №793/31.07.2017 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 17.08.2017 г.]

  Обявление във връзка с Решение №792/31.07.2017 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 17.08.2017 г.]

  Обявление във връзка с Решение №791/31.07.2017 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 17.08.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 50 от 15.08.2017 г. 
[дата на публикуване - 16.08.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 49 от 31.07.2017 г. 
[дата на публикуване - 04.08.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 48 от 31.07.2017 г. 
[дата на публикуване - 04.08.2017 г.]

  Обявление във връзка с Решение №777/19.07.2017 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 04.08.2017 г.]

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  05.09.2018                                                         Copyright   ©  2003 - 2018 Община Септември                   webmaster