ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Междунар. сътрудничество  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА


 

Начало 8 Общински дейности 8 Устройство на територията8 Обявления

ОБЯВЛЕНИЯ

  Обявление във връзка със Заповед №65/14.12.2017 г. 
[дата на публикуване - 15.12.2017 г.]

  Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за трасе  на обслужващ път от път I-8 София- Пазарджик до  ПИ 385008, м. "Бунара" по КВС на землище Варвара
[дата на публикуване - 05.12.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №63/05.12.2017 г. 
[дата на публикуване - 05.12.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 62 от 16.11.2017 г. 
[дата на публикуване - 17.11.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 61 от 16.11.2017 г. 
[дата на публикуване - 17.11.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 60 от 16.11.2017 г. 
[дата на публикуване - 17.11.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 59 от 16.11.2017 г. 
[дата на публикуване - 17.11.2017 г.]

  Обявление във връзка с Решение №842/25.10.2017 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 14.11.2017 г.]

  Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за трасе на общински път през Стопански двор "Фермата" до рибарниците  на р. "Марица", гр. Септември
[дата на публикуване - 06.11.2017 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект за частично изменение на ПР на УПИ IV-499, VI-501,503 и V-500 в кв. 42, УПИ I-19 и IV-22 в кв.3 и УПИ XXI-6 в кв. 2 и  улици  с осови точки  23-24-24а-24б и 24а-127-128 по плана на с. Славовица
[дата на публикуване - 06.11.2017 г.]

  Обявление във връзка с изработен проект за частично изменение на ПУП-План за регулация на УПИ V-За индивидуално комплексно жилищно строителство в кв.117, улици с осови точки 704-460-451, 451-459, 451-444-808 и 460-461-462
[дата на публикуване - 23.10.2017 г.]

  Обявление във връзка с Решение №820/29.09.2017 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 19.10.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 58 от 18.10.2017 г. 
[дата на публикуване - 19.10.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 57 от 26.09.2017 г. 
[дата на публикуване - 27.09.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 56 от 26.09.2017 г. 
[дата на публикуване - 27.09.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 55 от 26.09.2017 г. 
[дата на публикуване - 27.09.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 54 от 26.09.2017 г. 
[дата на публикуване - 27.09.2017 г.]

  Обявление във връзка с Решение №811/28.08.2017 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 25.09.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 53 от 13.09.2017 г. 
[дата на публикуване - 14.09.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 52 от 13.09.2017 г. 
[дата на публикуване - 14.09.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 51 от 12.09.2017 г. 
[дата на публикуване - 13.09.2017 г.]

  Обявление във връзка с Решение №799/31.07.2017 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 17.08.2017 г.]

  Обявление във връзка с Решение №793/31.07.2017 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 17.08.2017 г.]

  Обявление във връзка с Решение №792/31.07.2017 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 17.08.2017 г.]

  Обявление във връзка с Решение №791/31.07.2017 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 17.08.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 50 от 15.08.2017 г. 
[дата на публикуване - 16.08.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 49 от 31.07.2017 г. 
[дата на публикуване - 04.08.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 48 от 31.07.2017 г. 
[дата на публикуване - 04.08.2017 г.]

  Обявление във връзка с Решение №777/19.07.2017 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 04.08.2017 г.]

  Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за трасе на водопровод от ПИ №000016 в землище с.Симеоновец до регулацията на гр.Септември
[дата на публикуване - 28.07.2017 г.]

  Обявление във връзка с Решение №766/28.06.2017 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 28.07.2017 г.]

  Обявление във връзка с Решение №765/28.06.2017 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 28.07.2017 г.]

  Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за трасе на обслужващ път  от полски път ПИ 001020 до ПИ 001032, местност "Дунела" по КВС на землище с. Славовица
[дата на публикуване - 14.07.2017 г.]

  Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за трасе  на  общински път от път до ВРЗ - гр. Септември до път  IV клас / Септември - Ветрен /, преминаващ през землищата на гр. Септември  и гр. Ветрен , общ.Септември
[дата на публикуване - 14.07.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 47 от 03.07.2017 г. 
[дата на публикуване - 05.07.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 46 от 30.06.2017 г. 
[дата на публикуване - 03.07.2017 г.]

  Обявление за обществено обсъждане на изработен проект за изменение на ОУП за имоти в землището на с. Виноградец 
[дата на публикуване - 30.06.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 45 от 33.06.2017 г. 
[дата на публикуване - 23.06.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 44 от 22.06.2017 г. 
[дата на публикуване - 23.06.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 43 от 22.06.2017 г. 
[дата на публикуване - 23.06.2017 г.]

  Обявление във връзка с Решение №737/30.05.2017 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 20.06.2017 г.]

  Обявление във връзка с Решение №734/30.05.2017 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 20.06.2017 г.]

  Обявление във връзка с Решение №733/30.05.2017 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 20.06.2017 г.]

  Обявление във връзка с Решение №732/30.05.2017 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 20.06.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 42 от 13.06.2017 г. 
[дата на публикуване - 14.06.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 41 от 01.06.2017 г. 
[дата на публикуване - 12.06.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №РД-02-15-54/02.06.2017 г.  на МРРБ 
[дата на публикуване - 12.06.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 40 от 26.05.2017 г. 
[дата на публикуване - 26.05.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 39 от 22.05.2017 г. 
[дата на публикуване - 22.05.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 38 от 17.05.2017 г. 
[дата на публикуване - 19.05.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 37 от 03.05.2017 г. 
[дата на публикуване - 19.05.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 36 от 24.04.2017 г. 
[дата на публикуване - 24.04.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 35 от 24.04.2017 г. 
[дата на публикуване - 24.04.2017 г.]

  Обявление във връзка с Решение № 681/28.03.2017 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 18.04.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 34 от 06.04.2017 г. 
[дата на публикуване - 07.04.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 33 от 06.04.2017 г. 
[дата на публикуване - 07.04.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 32 от 06.04.2017 г. 
[дата на публикуване - 07.04.2017 г.]

 

 

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  15.12.2017                                                         Copyright   ©  2003 - 2017 Община Септември                   webmaster