ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Междунар. сътрудничество  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА


 

Начало 8 Общински дейности 8 Устройство на територията8 Обявления

ОБЯВЛЕНИЯ

  Обявление във връзка с Решение №820/29.09.2017 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 19.10.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 58 от 18.10.2017 г. 
[дата на публикуване - 19.10.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 57 от 26.09.2017 г. 
[дата на публикуване - 27.09.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 56 от 26.09.2017 г. 
[дата на публикуване - 27.09.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 55 от 26.09.2017 г. 
[дата на публикуване - 27.09.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 54 от 26.09.2017 г. 
[дата на публикуване - 27.09.2017 г.]

  Обявление във връзка с Решение №811/28.08.2017 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 25.09.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 53 от 13.09.2017 г. 
[дата на публикуване - 14.09.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 52 от 13.09.2017 г. 
[дата на публикуване - 14.09.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 51 от 12.09.2017 г. 
[дата на публикуване - 13.09.2017 г.]

  Обявление във връзка с Решение №799/31.07.2017 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 17.08.2017 г.]

  Обявление във връзка с Решение №793/31.07.2017 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 17.08.2017 г.]

  Обявление във връзка с Решение №792/31.07.2017 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 17.08.2017 г.]

  Обявление във връзка с Решение №791/31.07.2017 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 17.08.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 50 от 15.08.2017 г. 
[дата на публикуване - 16.08.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 49 от 31.07.2017 г. 
[дата на публикуване - 04.08.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 48 от 31.07.2017 г. 
[дата на публикуване - 04.08.2017 г.]

  Обявление във връзка с Решение №777/19.07.2017 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 04.08.2017 г.]

  Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за трасе на водопровод от ПИ №000016 в землище с.Симеоновец до регулацията на гр.Септември
[дата на публикуване - 28.07.2017 г.]

  Обявление във връзка с Решение №766/28.06.2017 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 28.07.2017 г.]

  Обявление във връзка с Решение №765/28.06.2017 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 28.07.2017 г.]

  Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за трасе на обслужващ път  от полски път ПИ 001020 до ПИ 001032, местност "Дунела" по КВС на землище с. Славовица
[дата на публикуване - 14.07.2017 г.]

  Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за трасе  на  общински път от път до ВРЗ - гр. Септември до път  IV клас / Септември - Ветрен /, преминаващ през землищата на гр. Септември  и гр. Ветрен , общ.Септември
[дата на публикуване - 14.07.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 47 от 03.07.2017 г. 
[дата на публикуване - 05.07.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 46 от 30.06.2017 г. 
[дата на публикуване - 03.07.2017 г.]

  Обявление за обществено обсъждане на изработен проект за изменение на ОУП за имоти в землището на с. Виноградец 
[дата на публикуване - 30.06.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 45 от 33.06.2017 г. 
[дата на публикуване - 23.06.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 44 от 22.06.2017 г. 
[дата на публикуване - 23.06.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 43 от 22.06.2017 г. 
[дата на публикуване - 23.06.2017 г.]

  Обявление във връзка с Решение №737/30.05.2017 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 20.06.2017 г.]

  Обявление във връзка с Решение №734/30.05.2017 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 20.06.2017 г.]

  Обявление във връзка с Решение №733/30.05.2017 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 20.06.2017 г.]

  Обявление във връзка с Решение №732/30.05.2017 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 20.06.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 42 от 13.06.2017 г. 
[дата на публикуване - 14.06.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 41 от 01.06.2017 г. 
[дата на публикуване - 12.06.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №РД-02-15-54/02.06.2017 г.  на МРРБ 
[дата на публикуване - 12.06.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 40 от 26.05.2017 г. 
[дата на публикуване - 26.05.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 39 от 22.05.2017 г. 
[дата на публикуване - 22.05.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 38 от 17.05.2017 г. 
[дата на публикуване - 19.05.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 37 от 03.05.2017 г. 
[дата на публикуване - 19.05.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 36 от 24.04.2017 г. 
[дата на публикуване - 24.04.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 35 от 24.04.2017 г. 
[дата на публикуване - 24.04.2017 г.]

  Обявление във връзка с Решение № 681/28.03.2017 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 18.04.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 34 от 06.04.2017 г. 
[дата на публикуване - 07.04.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 33 от 06.04.2017 г. 
[дата на публикуване - 07.04.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 32 от 06.04.2017 г. 
[дата на публикуване - 07.04.2017 г.]

  Обявление във връзка с Решение № 663/21.03.2017 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 31.03.2017 г.]

  Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за трасе на електропровод за захранване на ПИ 016137 по КВС на землище с. Лозен
[дата на публикуване - 31.03.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 31 от 15.03.2017 г. 
[дата на публикуване - 15.03.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 30 от 15.03.2017 г. 
[дата на публикуване - 15.03.2017 г.]

  Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за трасе на водопровод за минерална вода от с. Варвара до гр. Септември
[дата на публикуване - 13.03.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 29 от 07.03.2017 г. 
[дата на публикуване - 08.03.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 28 от 06.03.2017 г. 
[дата на публикуване - 08.03.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 27 от 06.03.2017 г. 
[дата на публикуване - 08.03.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 26 от 27.02.2017 г. 
[дата на публикуване - 27.02.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 24 от 22.02.2017 г. 
[дата на публикуване - 23.02.2017 г.]

  Обявление във връзка с Решение № 592/20.01.2017 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 23.02.2017 г.]

  Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за трасе на подземен електропровод и водопровод за захранване на ПИ 387010 по КВС на землище Варвара
[дата на публикуване - 10.02.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 22 от 25.01.2017 г. 
[дата на публикуване - 27.01.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед № 23 от 25.01.2017 г. 
[дата на публикуване - 27.01.2017 г.]

  Обявление във връзка с Решение № 598/20.01.2017 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 25.01.2017 г.]

  Обявление във връзка с Решение № 597/20.01.2017 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 25.01.2017 г.]

  Обявление във връзка с Решение № 596/20.01.2017 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 25.01.2017 г.]

  Обявление във връзка с Решение № 593/20.01.2017 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 25.01.2017 г.]

  Обявление във връзка с Решение № 563/19.12.2016 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 20.01.2017 г.]

  Обявление във връзка с Решение № 565/19.12.2016 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 16.01.2017 г.]

  Обявление във връзка с Решение № 564/19.12.2016 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 16.01.2017 г.]

  Обявление във връзка с Решение № 519/29.11.2016 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 16.01.2017 г.]

  Обявление във връзка с Решение № 518/29.11.2016 г. на Общински съвет гр. Септември
[дата на публикуване - 16.01.2017 г.]

  Обявление във връзка със Заповед №01/04.01.2017 г., Заповед №02/04.01.2017 г., Заповед №03/04.01.2017 г., Заповед №04/04.01.2017 г., Заповед №05/04.01.2017 г., Заповед №06/04.01.2017 г., Заповед №07/04.01.2017 г., Заповед №08/04.01.2017 г., Заповед №09/04.01.2017 г., Заповед №10/04.01.2017 г., Заповед №11/04.01.2017 г., Заповед №12/04.01.2017 г., Заповед №13/04.01.2017 г., Заповед №14/04.01.2017 г., Заповед №15/04.01.2017 г., Заповед №16/04.01.2017 г., Заповед №17/04.01.2017 г., Заповед №18/04.01.2017 г., Заповед №19/04.01.2017 г., Заповед №20/04.01.2017 г., Заповед №21/04.01.2017 г. 
[дата на публикуване - 05.01.2017 г.]

 

 

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  19.10.2017                                                         Copyright   ©  2003 - 2017 Община Септември                   webmaster