ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Междунар. сътрудничество  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ


 

Начало 8 Общински дейности 8 Общинска собственост

Комплект документи, които подават собствениците или ползвателите на животновъдни обекти, желаещи да наемат общински пасища, мери и ливади
[Публикувани 28.02.2019г.]

СПИСЪЦИ НА ОБЩИНСКИТЕ ЛИВАДИ, ПАСИЩА И МЕРИ ЗА ОБЩО И ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ ЗА СТОПАНСКАТА 2018-2019 ГОДИНА
[Публикувани 28.02.2019г.]

Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019 г.
[Публикувана 18.02.2019г.]

ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩАТА И МЕРИТЕ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ
[Публикуване 30.04.2018г.]

Комплект документи, които подават собствениците или ползвателите на животновъдни обекти, желаещи да наемат общински пасища, мери и ливади
[Публикувани 01.03.2018г.]

СПИСЪЦИ НА ОБЩИНСКИТЕ ЛИВАДИ, ПАСИЩА И МЕРИ ЗА ОБЩО И ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ ЗА СТОПАНСКАТА 2017-2018 ГОДИНА И РАЗМЕР НА НАЕМНАТА ЦЕНА НА ДЕКАР
[Публикувани 01.03.2018г.]

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША ЗА 2018 ГОДИНА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
[Публикуван 01.03.2018г.]

Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018 г.
[Публикувана 21.02.2018г.]

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ ОТ ОПФ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ
[Последна актуализация 19.09.2017г.]

Покана за участие в публично обсъждане на Горскостопански план на горските територии и на земеделските територии, придобили характеристика на гора, собственост на Община СЕПТЕМВРИ

ГОРИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
Всички заинтересовани страни могат да се запознаят с проекта на горскостопанския план с всички приложения и карти всеки работен ден от 8:30 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 в сградата на общинска администрация Септември, ул. "Ал. Стамболийски" 37а, ет. 3, стая 5

Стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2015 - 2019

Правила за ползване на свободните пасища, мери и ливади от ОПФ

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  28.02.2019                                                         Copyright   ©  2003 - 2019 Община Септември                   webmaster