ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Междунар. сътрудничество  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


ВЪТРЕШНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ


 

Начало 8 Общинска администрация 8 Вътрешни нормативни документи

Счетоводна политика на Община Септември

Вътрешни правила и процедури за осъществяване на предварителен контрол във връзка с поемането на финансови задължения и извършване на разходи в община Септември

Вътрешни правила за определяне на заплатите на общинска администрация Септември

Правилник за вътрешния трудов ред на общинска администрация Септември

Правилник за реда, начина и условията за отпускане на финансови помощи на граждани от бюджета на Община Септември

Вътрешни правила за нотариални удостоверявания в кметствата при изпълнение на чл. 83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност

Устройствен правилник

Инструкция за деловодната дейност на Община Септември

Харта на клиента на административни услуги

 

 

 

 

 

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  06.03.2018                                                         Copyright   ©  2003 - 2018 Община Септември                   webmaster