Издаване на удостоверение по декларирани данни

Необходими документи: Искане по образец  

Срок на издаване:

Цена на услугата:

Място на издаване: административна сграда, ет. 1, отдел МПСК

Тел. за справки: 03561/7028, 03561/7033