Прием на декларации за освобождаване от такса за сметосъбиране, сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци

Необходими документи:

Задължителни реквизити:

Срокове за подаване на декларациите:

Място на подаване: административна сграда, ет. 1

Тел. за справки: 03561/7028, 03561/7033