Издаване на удостоверение за данъчна оценка на незавършено строителство

Необходими документи:  Молба по образец     
                                               Протокол за степента на завършеност на сградата
                                               /от техническа служба/

Срок на издаване:

Цена на услугата:

Място на издаване: административна сграда, ет. 1, отдел МПСК

Тел. за справки: 03561/7028, 03561/7033