Издаване на удостоверение за данък наследство

Необходими документи: Искане по образец  
                                              Приложение на декларация по чл. 32 от ЗМДТ

Срок на издаване:

Цена на услугата:

Място на издаване: административна сграда, ет. 1, отдел МПСК

Тел. за справки: 03561/7028, 03561/7033