Издаване на удостоверение за платен патентен данък

Необходими документи: няма

Срок на издаване: веднага

Цена на услугата: безплатно

Място на издаване: административна сграда, eт. 1, отдел МПСК

Тел. за справки: 03561/7028, 03561/7033