ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Междунар. сътрудничество  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


АРХИВ


 

 

[08-02-2019] ДБТ - Септември уведомява РАБОТОДАТЕЛИТЕ, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по ЗНЗ през февруари 2019 г., както следва

[06-02-2019] МИГ Белово, Септември, Велинград ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.074 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

[05-02-2019] Уведомление за инвестиционно предложение "Нови сондажи за минерална вода, съоръжения, санитарно-охранителна зона и водопровод за минерална вода от с. Варвара до гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик"

[01-02-2019] Уведомление за инвестиционно предложение от "АКРА ЗЕМ" ЕООД

[01-02-2019] ДБт - Септември уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми за заетост и обучение и обучение на възрастни по ЗНЗ

[01-02-2019] ДБТ - Септември уведомява, че разполага с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на мобилността и/или предприемачеството по насърчителни мерки от ЗНЗ

[31-01-2019] Уведомление за инвестиционно предложение от "НИМ БАТ" ЕООД

[25-01-2019] Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на "СЕЗАРА ГРУП" ООД за преустройство на бивш стопански двор, находящ се в землището на гр. Ветрен във ферма за отглеждане и угояване на мюлари

[25-01-2019] ПУБЛИКАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ – 2016”

[25-01-2019] Уведомление за инвестиционно предложение "Нови сондажи за минерална вода, съоръжения, санитарно-охранителна зона и водопровод за минерална вода от с. Варвара до гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик"

[24-01-2019] Агенцията по заетостта стартира нов разширен прием на заявления по проект „Родители в заетост” в периода 21 януари – 28 февруари 2019 г.

[24-01-2019] Публичен търг за продажба на имот - частна общинска собственост на 11.02.2019 г.

[22-01-2019] Публичен търг за отдаване под наем на помещение, находящо се на първия етаж в сградата на Кметството в с. Злокучене на 07.02.2019 г.

[17-01-2019] Уведомление за инвестиционно предложение от "СЕЗАРА ГРУП” ООД

[08-01-2019] Проект на бюджета на Община Септември за 2019

[08-01-2019] Покана за публично обсъждане на проектобюджета за 2019 на община Септември

[02-01-2019] МИГ Белово, Септември, Велинград кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените”

[02-01-2019] Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Трасе на общински път от Гробищен парк до регулацията на гр. Септември"

[02-01-2019] Публичен търг за отдаване под наем на помещение /павилион за закуски/, с. Семчиново на 17.01.2019 г.

АРХИВ НОВИНИ И АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ 2018

АРХИВ НОВИНИ И АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ 2017

АРХИВ НОВИНИ И АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ 2016

АРХИВ НОВИНИ И АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ 2015

АРХИВ НОВИНИ И АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ 2014

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  20.02.2019                                                         Copyright   ©  2003 - 2019 Община Септември                   webmaster