Припознаване на дете

( чл.65 от СК )

Необходими документи:   

Срок на изготвяне: до 3 месеца

Такса за  услугата: безплатно

        Удостоверение за раждане /дубликат/ с отразена промяна

        Отразяване на промяна в акт за раждане - не се таксува

Място на подаване на документите: АЦУИГ /административен център за услуги и информация на гражданите/ и кметствата

Тел. за справки: 03561/7017, 03561/7024; 0882/310607