Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

(чл. 69,  чл. 70, чл.72 от ЗГР )

Необходими документи:

Срок на изготвяне: 7 - 14 дни

Такса за  услугата: 20.00 лв.

Място на подаване на документите: АЦУИГ /административен център за услуги и информация на гражданите/

Тел. за справки: 03561/7017, 03561/7024; 0882/310607

Забележка: