Приемане на искане и промяна в актовете за гражданско състояние

( чл.74   и чл.76 от ЗГР )

Необходими документи:   

Срок на изготвяне: 7 дни

Такса за  услугата: безплатно

Място на подаване на документите: АЦУИГ /административен център за услуги и информация на гражданите/

Тел. за справки: 03561/7017, 03561/7024; 0882/310607