Издаване на удостоверение за промяна в ЛРК и НБД”Население” за  ОД или РУ „Полиция”

( чл.24, ал.2 и чл.106   от  ЗГР )

Необходими документи:   

Срок на изготвяне: Веднага

Такса за  услугата:

Място на подаване на документите: АЦУИГ /административен център за услуги и информация на гражданите/ и кметствата

Тел. за справки: 03561/7017, 03561/7024; 0882/310607

Забележка:

§  Издават се от общината или кметствата по постоянен адрес на лицето или по място на възникване на събитието.