Удостоверение за идентичност на административен адрес

( Указания на ГД “ГРАО” )

Необходими документи:   

Срок на изготвяне: 7 дни

Такса за  услугата: безплатно

Място на подаване на документите: АЦУИГ /административен център за услуги и информация на гражданите/ и кметствата

Тел. за справки: 03561/7017, 03561/7024; 0882/310607