Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес

( чл.24  ал.2, чл.95 и чл.106 от ЗГР )

Необходими документи:   

Срок на изготвяне: Веднага

Такса за  услугата:

Място на подаване на документите: АЦУИГ /административен център за услуги и информация на гражданите/ и кметствата

Тел. за справки: 03561/7017, 03561/7024; 0882/310607