Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в Република България

( чл.24, ал.2 и чл.106  от ЗГР )

Необходими документи:   

Срок на изготвяне: 7 дни

Такса за  услугата: 8.00 лв.

Място на подаване на документите: АЦУИГ /административен център за услуги и информация на гражданите/

Тел. за справки: 03561/7017, 03561/7024; 0882/310607

Забележка: