Други видове удостоверения по гражданско състояние по искане на граждани

( чл.24, ал.2 и чл.106  от  ЗГР )

Необходими документи:  в зависимост от съответния документ 

Срок на изготвяне:  В зависимост от съответния документ

Такса за  услугата:

Място на подаване на документите: АЦУИГ /административен център за услуги и информация на гражданите/ и кметствата

Тел. за справки: 03561/7017, 03561/7024; 0882/310607

Забележка: