Установяване на наличие на българско гражданство

( чл.39  от Закона за българското гражданство )

Необходими документи:   

Срок на изготвяне: 7 дни

Отговор от Министерство на правосъдието - до 30 дни

Такса за  услугата: Безплатно

Място на подаване на документите: АЦУИГ /административен център за услуги и информация на гражданите/

Тел. за справки: 03561/7017, 03561/7024; 0882/310607