Получаване на удостоверение за раждане от гр. Пазарджик за гр. Септември и кметствата и предаване на родителите

Необходими документи:   

Срок на изготвяне: Веднага след получаването им от гр. Пазарджик

Такса за  услугата: Безплатно

Място на подаване на документите: АЦУИГ /административен център за услуги и информация на гражданите/ и кметствата

Тел. за справки: 03561/7017, 03561/7024; 0882/310607