Предоставяне на данни по гражданска регистрация на институции

( чл.106 ал.1, т.2 от  ЗГР )

Необходими документи:   

Срок на изготвяне: 7 дни

Такса за  услугата: В зависимост от вида на удостоверението, съгласно чл.106, ал.5 от ЗГР.

Място на подаване на документите: АЦУИГ /административен център за услуги и информация на гражданите/ и кметствата

Тел. за справки: 03561/7017, 03561/7024; 0882/310607

Забележка: