Издаване на служебни бележки за сключване на граждански брак или присъствие на погребение

( чл.157, ал.1 т.1, т.3 от Кодекса на труда )

Необходими документи:   

Срок на изготвяне: Веднага

Такса за  услугата:

Място на подаване на документите: АЦУИГ /административен център за услуги и информация на гражданите/ и кметствата

Тел. за справки: 03561/7017, 03561/7024; 0882/310607