Възстановяване и промяна на име

( чл.19а от ЗГР )

Необходими документи:   

Срок на изготвяне: Приемане - веднага, изготвяне - 14 дневен срок

Такса за  услугата: Безплатно

Място на подаване на документите: АЦУИГ /административен център за услуги и информация на гражданите/ и кметствата

Тел. за справки: 03561/7017, 03561/7024; 0882/310607

Забележка: