Издаване на удостоверение за вписване в регистърите на населението на чужденец с дългосрочно или постоянно пребиваване, на бежанец или с хуманитарен статут, или на когото е предоставено убежище в РБ

( чл.3  и чл.106 от ЗГР )

Необходими документи:   

Срок на изготвяне: 14 дни

Такса за  услугата:

Място на подаване на документите: АЦУИГ /административен център за услуги и информация на гражданите/ и кметствата

Тел. за справки: 03561/7017, 03561/7024; 0882/310607

Забележка: