Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

(чл.40, ал.1 и чл.53 от ЗГР)

Необходими документи:   

Срок на изготвяне: съгласно заявената дата

Такса за  услугата:

Място на подаване на документите: АЦУИГ /административен център за услуги и информация на гражданите/ и кметствата

Тел. за справки: 03561/7017, 03561/7024; 0882/310607