Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път

(чл.40, ал.1 и чл.88, ал.1 от ЗГР)

Необходими документи:   

Срок на изготвяне: Не по-късно от 48 часа след настъпване на на смъртта

Такса за  услугата: Безплатно

Организиране и провеждане на тъжен ритуал  - 50.00 лв.

Място на подаване на документите: АЦУИГ /административен център за услуги и информация на гражданите/ и кметствата

Тел. за справки: 03561/7017, 03561/7024; 0882/310607

Забележка: