Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

(чл.43, ал. 6  и чл.40, ал. 1 от ЗГР)

Необходими документи:   

Срок на изготвяне:

§  7 дни;

§  3 дни - съгласно съдебно решение.

Такса за  услугата: Безплатно

Организиране и провеждане на ритуал “Именоване” – 50.00 лв.

Място на подаване на документите: АЦУИГ /административен център за услуги и информация на гражданите/ и кметствата

Тел. за справки: 03561/7017, 03561/7024; 0882/310607

Забележка: