Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

( чл. 106 от ЗГР, Правилник за легализациите, заверките и преводите )

Необходими документи:

Срок на изготвяне: В зависимост от съответния документ

Такса за  услугата:

Място на подаване на документите: АЦУИГ /административен център за услуги и информация на гражданите/

Тел. за справки: 03561/7017, 03561/7024; 0882/310607

Забележка: