Издаване на удостоверение за наследници

( чл.24, ал.2 и чл.106 ал.1 т.1  от ЗГР)

Необходими документи:   

Срок на изготвяне:

Такса за  услугата:

За всяко следващо удостоверение, издадено заедно с първото  – 2.00 лв.  за страната, 3.00 лв. за чужбина.

Място на подаване на документите: АЦУИГ /административен център за услуги и информация на гражданите/

Тел. за справки: : 03561/7017, 03561/7024; 0882/310607

Забележка: