Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

(чл. 88, ал.1 от ЗГР)

Необходими документи:   

Срок на изготвяне:

Такса за  услугата:

Място на подаване на документите: АЦУИГ /административен център за услуги и информация на гражданите/

Тел. за справки: 03561/7017, 03561/7024; 0882/310607

Забележка: