Издаване на удостоверение за лишаване от родителски права

( чл.24, ал.2   и чл.106 от  ЗГР )

Необходими документи:   

Срок на изготвяне:

Такса за  услугата:

Място на подаване на документите: АЦУИГ /административен център за услуги и информация на гражданите/

Тел. за справки: 03561/7017, 03561/7024; 0882/310607

Забележка: