ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Междунар. сътрудничество  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


 

Начало 8 Общински дейности 8 Бюджет и финанси

 Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2017 г.

 Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2017 г.

 Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2017 г.

 Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2017 г.

 Заповед №243/24.02.2017 г. за утвърждаване на формули за разпределение на средствата за Бюджет 2017, получени по единни разходни стандарти за дейностите по възпитанието, подготовката и обучението на деца и ученици в неспециализираните училища, без професионални гимназии и детски градини в община Септември

 Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2017 г.

 Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2017 г.

 Приложения към Бюджет 2017 на община Септември

 Решение №575/20.01.2017 г. за приемане бюджета на община Септември за 2017

 Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2016 г.

 Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2016 г.

 Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2016 г.

 Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2016 г.

 Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2016 г.

 Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2016 г.

 Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2016 г.

 Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2016 г.

 Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2016 г.

 Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 29.02.2016 г.

 Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2016 г.

 Проектобюджет на община Септември за 2017

 Покана за публично обсъждане на проектобюджета за 2017 на община Септември

 Одитен доклад за резултати от извършен финансов одит на ГФО за 2015 г. на Община Септември и одитно становище към него

 Баланс за 2015 година

 Отчет за приходите и разходите

 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2015 г.

 Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от ЕС и сметките за чужди средства към 31.12.2015 г.

 Годишен отчет за 2015 г. за касово изпълнение на бюджета

 Годишен отчет за 2015 г. за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие"

 Годишен отчет за 2015 г. за други средства от Европейския съюз

 Годишен отчет за 2015 г. за касовото изпълнение по сметките за чужди средства

 Годишен отчет за 2015 г. за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд

 Заповед №192/05.02.2016 г. за утвърждаване на формули за разпределение на средства, получени по единни разходни стандарти за дейностите по възпитанието, подготовката и обучението на деца и ученици в общинските училища и детски градини

  Бюджет на детските градини в община Септември 2016

  Бюджет на училищата в община Септември 2016

  Рекапитулация на Бюджет 2016 г. за функция "Образование" в община Септември

 Бюджет на община Септември за 2016

 Одитен доклад и становище на Сметна палата за 2014 г.

 Сборен баланс за 2014 г.

 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета на средствата от ЕС и чуждите средства

 Покана за публично обсъждане на проекта на Бюджет 2016 на община Септември

 Основни параметри и приоритети по бюджета на община Септември за 2016 г.

 Приложения към бюджета /Приложение 1 - План на бюджета за 2016; Приложение 2 - План на собствените бюджетни приходи за 2016; Приложение 3 - План на бюджетните разходи за 2016/

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  14.06.2017                                                         Copyright   ©  2003 - 2017 Община Септември                   webmaster