ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


НОВОТО В САЙТА


 

 Начало 8 Новото в сайта

[17-03-2020] Одобрен ПУП

[11-03-2020] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 29.02.2020 г.

[06-03-2020] Одобрени ПУП-ове

[28-02-2020] Тримeсeчни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г.

[19-02-2020] Културен календар за 2020 г.

[12-02-2020] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2020 г.

[28-01-2020] Одобрени ПУП-ове

[27-01-2020] Одобрен ПУП

[22-01-2020] Актуализирани регистри

[14-01-2020] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г.

[13-01-2020] Одобрен ПУП

[06-01-2020] Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива - краткосрочна 2019 - 2022 и дългосрочна 2019 - 2029

[20-12-2019] Одобрени ПУП

[13-12-2019] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2019 г.

[11-12-2019] Политика за мрежова и информационна сигурност

[05-12-2019] План за защита при бедствия на Община Септември

[05-12-2019] Одобрени ПУП

[15-11-2019] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2019 г.

[29-10-2019] Тримeсeчни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2019 г.

[28-10-2019] Одобрени ПУП

[17-10-2019] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2019 г.

[15-10-2019] Одобрен ПУП

[10-10-2019] Актуализиран Регистър на разрешителните за водовземане от минерална вода - изключително държавна собственост от находище за минерална вода "Варвара" №15, Община Септември, обл. Пазарджик предоставено за безвъзмездно управление и стопанисване на Община Септември

[03-10-2019] Одобрен ПУП

[25-09-2019] Одобрен ПУП

[17-09-2019] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2019 г.

[16-09-2019] Одобрен ПУП

[16-09-2019] Заверен годишен финансов отчет за 2018 г.

[27-08-2019] Одобрен ПУП

[22-08-2019] Актуализиран Регистър на разрешителните за водовземане от минерална вода - изключително държавна собственост от находище за минерална вода "Варвара" №15, Община Септември, обл. Пазарджик предоставено за безвъзмездно управление и стопанисване на Община Септември

[21-08-2019] Одобрен ПУП

[19-08-2019] Одобрен ПУП

[19-08-2019] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2019 г.

[09-08-2019] Регистър на съоръженията от находище на минерална вода "Варвара", община Септември

[07-08-2019] Одобрен ПУП

[05-08-2019] Одобрен ПУП

[29-07-2019] Тримeсeчни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.

[29-07-2019] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.

[10-07-2019] Одобрен ПУП

[03-07-2019] Одобрен ПУП

[21-06-2019] Одобрени ПУП-ове

[12-06-2019] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2019 г.

[31-05-2019] Одобрени ПУП-ове

[28-05-2019] Годишен план за развитие на социалните услуги за 2020

[28-05-2019] Рекапитулация за Бюджет 2019 на функция "Образование"

[28-05-2019] Заповед №248/18.02.2019 г. за утвърждаване на формули за разпределение на средствата за Бюджет 2019 г. за дейностите по възпитание, подготовка и обучение на деца и ученици

[22-05-2019] Одобрени ПУП-ове

[16-05-2019] Одобрен Проект за изменение  на ПУП-ПРЗ за УПИ XI-197, кв. 25 по плана на с. Виноградец, общ. Септември

[16-05-2019] Одобрен Проект за ЧИ на ПРЗ за УПИ XIV-общ., УПИ XV-общ. в кв. 53 и улица с ос. т. 66а-66б по плана на с. Семчиново, общ. Септември

[14-05-2019] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2019 г.

[07-05-2019] Общински годишен план за младежта за 2019 година

[02-05-2019] Одобрени ПУП-ове

[25-04-2019] Одобрен Проект за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ V-333 кв. 44 по плана на гр. Септември

[24-04-2019] Тримeсeчни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г.

[16-04-2019] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г.

[12-04-2019] Одобрен ПУП - ПРЗ на ПИ №055554 в м. "Водниците" в землището на с. Карабунар, общ. Септември

[04-04-2019] Одобрен ПУП - ЧИ на ПРЗ на от УПИ I - общ. до УПИ XII - общ., кв. 171, за "Жилищно строителство", по плана на гр. Септември

[04-04-2019] Одобрен ПУП - Проект за изменение регулацията на УПИ XIV - 178 и УПИ XV - 178 в кв. 7, по плана на с. Бошуля, общ. Септември

[04-04-2019] Одобрен ПУП - ЧИ на ПРЗ на УПИ I - училище и УПИ II - производство, търговия и услуги в кв. 51, за "Обществено обслужване", по плана на с. Варвара, общ. Септември

[04-04-2019] Одобрен ПУП - Проект за ЧИ на ПРЗ на УПИ V-527, VI-528, VII-526 IV-529 в кв. 45 по плана на с. Карабунар, общ. Септември

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  17.03.2020                                                         Copyright   ©  2003 - 2020 Община Септември                   webmaster