ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добре дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Междунар. сътрудничество  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

Ефективно разрешаване на проблеми в Европа

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


АКТУАЛНО


От тук можете да свалите и попълните Анкетна карта за организацията и качеството на административното обслужване в Община Септември. Вашето мнение е важно за нас!

Уважаеми потребители на административни услуги,
За да Ви бъдем максимално полезни, моля попълнете и ни изпратете следните анкети:

        >> Анкета за удовлетвореност
        >> Анкета за организацията на административното обслужване

    

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ

   [18-01-2017]

ПРОЕКТ НА СИСТЕМА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СЕПТЕМВРИ   ... още >>

   [12-01-2017]

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ПРЕЗ  2017  г. ... още >>

   [05-01-2017]

Покана за участие в публично обсъждане на Горскостопански план на горските територии и на земеделските територии, придобили характеристика на гора, собственост на Община СЕПТЕМВРИ    ... още >>

   [03-01-2017]

Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане от минерални води за обект "Семеен хотелски комплекс", Варварски минерални бани    ... още >>

   [03-01-2017]

Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Черешова градина и масив с маслодайна роза", имот №038201, землище гр. Ветрен  ... още >>

   [03-01-2017]

Решение № ПК-75-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на РИОСВ - Пазарджик за инвестиционно предложение за създаване на 30 дка трайни насаждения - десертни лозя и изграждане на система за капково напояване в ПИ, зе ... още >>

   [29-12-2016]

ПРОЕКТ НА правилник за устройството и дейността на център за подкрепа на личностно развитие - детски комплекс гр. септември   ... още >>


7 АРХИВ 8


Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

Паметник на
Илия Минев

Вилата
Ракитово


ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН
ЗА СИГНАЛИ ЗА
ЕКОЛОГИЧНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ

 


7 Бързи връзки 8
 Наредби  Култура  Културен календар 2016
 Правилници  Социална политика  Търгове и конкурси
 Решения на ОбС  Здравно обслужване  Профил на купувача
 Заповеди на кмета  Образование  Проекти и програми
 Публични регистри  Младежки дейности  Телефонен указател
 Местни данъци и такси  Спортни дейности  Указател на улиците
 Бюджет и финанси  Екология  Транспортна схема
 Общинска собственост  Туризъм  Общински вестник
 Устройство на територията  Формуляри  Антикорупционен портал

 
  Последна актуализация:  18.01.2017                                                         Copyright   ©  2003 - 2017 Община Септември                   webmaster