ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добре дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Междунар. сътрудничество  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

Ефективно разрешаване на проблеми в Европа

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


АКТУАЛНО


От тук можете да свалите и попълните Анкетна карта за организацията и качеството на административното обслужване в Община Септември. Вашето мнение е важно за нас!

Уважаеми потребители на административни услуги,
За да Ви бъдем максимално полезни, моля попълнете и ни изпратете следните анкети:

        >> Анкета за удовлетвореност
        >> Анкета за организацията на административното обслужване

    

   [14-10-2019]

Обявление във връзка със Заповед №32/14.10.2019 г.  ... още >>

   [14-10-2019]

Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за трасе на електропровод, захранващ имот с идентификатор 66264.11.669 в. м.”Адата” по КК на землище гр. Септември ... още >>

   [11-10-2019]

Обявление във връзка със Заповед НА КМЕТА... още >>

   [11-10-2019]

Обява за прием по документи на кандидати за заемане на длъжност "ОЗЕЛЕНИТЕЛ" във връзка с проект „Социално-икономическа интеграция  и мерки  за подобряване на достъпа до образование на уязвимите групи в община Септември“... още >>

   [08-10-2019]

Заповеди на директора на од "земеделие" гр. пазарджик за разпределение на масивите по чл. 37в за ползване през стопанската 2019 - 2020  ... още >>

   [03-10-2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ, ДЕЗИНФЕКЦИОННИ И ДЕЗИНСЕКЦИОННИ ДЕЙНОСТИ НА 04.10.2019 ГОДИНА ... още >>

   [03-10-2019]

Съобщение до  заинтересовани лица относно определяне на цената на сервитутно право на засегната площ на имот ПИ № 66264.24.714 в землището на гр.Септември с ограничен режим на ползване, попадащ в сервитута на обект „Модернизация на ж.п. линия София – Пловдив – ж.п. участък Ихтиман – Септември на територията на Белово и Септември област Пазарджик”... още >>

   [01-10-2019]

Обявление във връзка със Заповед НА КМЕТА... още >>

   [26-09-2019]

Обява за прием по документи на кандидати за заемане на длъжност "Ръководител на интегрирана здравно-социална услуга" във връзка с проект „Социално-икономическа интеграция  и мерки  за подобряване на достъпа до образование на уязвимите групи в община Септември“... още >>

   [26-09-2019]

Обявление във връзка със Заповед НА КМЕТА... още >>

   [25-09-2019]

Решение №ПК-04-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РИОСВ - Пазарджик на Изменение на Общ устройствен план на община Септември за ПИ 10851.3.99, м. "Ели дере", землище на  с. Ветрен дол ... още >>


АРХИВ


Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

Паметник на
Илия Минев

Вилата
Ракитово


ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН
ЗА СИГНАЛИ ЗА
ЕКОЛОГИЧНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ

 

 

7 Бързи връзки 8
 Наредби  Култура  Културен календар 2019
 Правилници  Социална политика  Търгове и конкурси
 Решения на ОбС  Здравно обслужване  Профил на купувача
 Заповеди на кмета  Образование  Проекти и програми
 Публични регистри  Младежки дейности  Телефонен указател
 Местни данъци и такси  Спортни дейности  Указател на улиците
 Бюджет и финанси  Екология  Транспортна схема
 Общинска собственост  Туризъм  Общински вестник
 Устройство на територията  Формуляри  Антикорупционен портал

 
 
  Последна актуализация:  14.10.2019                                                         Copyright   ©  2003 - 2019 Община Септември                   webmaster