ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добре дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Междунар. сътрудничество  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

Ефективно разрешаване на проблеми в Европа

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


АКТУАЛНО


От тук можете да свалите и попълните Анкетна карта за организацията и качеството на административното обслужване в Община Септември. Вашето мнение е важно за нас!

Уважаеми потребители на административни услуги,
За да Ви бъдем максимално полезни, моля попълнете и ни изпратете следните анкети:

        >> Анкета за удовлетвореност
        >> Анкета за организацията на административното обслужване

    

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА
 ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

   [28-04-2017]

ПРОТОКОЛ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 37И ОТ ЗСПЗЗ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ... още >>

   [27-04-2017]

Информация за изпълнението на проект "топъл обяд в община септември - 2016" ... още >>

   [27-04-2017]

ЗАПОВЕД №рд-06-74/21.04.2017 Г. НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ГР. ПАЗАРДЖИК ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ И ИМОТИ ПО ЧЛ. 37Ж, АЛ. 6 ОТ ЗСПЗЗ  ... още >>

   [24-04-2017]

Списък на оценените и класирани кандидат-потребители за ползване на услугата "Телекеър" по проект "независим живот в община септември" ... още >>

   [21-04-2017]

Решение № ПК-28-ПР/2017 за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за изграждане на оранжериен комплекс за зеленчукопроизводство, закупуване на прилежащо оборудване, изграждане на сондаж ... още >>

   [19-04-2017]

Дирекция “Бюро по труда”- Септември провежда процедури за кандидатстване на  работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица ... още >>

   [14-04-2017]

Решение на комисия по чл. 210 от зут, назначена със задача да разгледа експертни оценки за определяне на пазарната стойност на части от имоти ... още >>


7 АРХИВ 8


Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

Паметник на
Илия Минев

Вилата
Ракитово


ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН
ЗА СИГНАЛИ ЗА
ЕКОЛОГИЧНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ

 


7 Бързи връзки 8
 Наредби  Култура  Културен календар 2017
 Правилници  Социална политика  Търгове и конкурси
 Решения на ОбС  Здравно обслужване  Профил на купувача
 Заповеди на кмета  Образование  Проекти и програми
 Публични регистри  Младежки дейности  Телефонен указател
 Местни данъци и такси  Спортни дейности  Указател на улиците
 Бюджет и финанси  Екология  Транспортна схема
 Общинска собственост  Туризъм  Общински вестник
 Устройство на територията  Формуляри  Антикорупционен портал

 
  Последна актуализация:  28.04.2017                                                         Copyright   ©  2003 - 2017 Община Септември                   webmaster