ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добре дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Междунар. сътрудничество  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

Ефективно разрешаване на проблеми в Европа

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


АКТУАЛНО


От тук можете да свалите и попълните Анкетна карта за организацията и качеството на административното обслужване в Община Септември. Вашето мнение е важно за нас!

Уважаеми потребители на административни услуги,
За да Ви бъдем максимално полезни, моля попълнете и ни изпратете следните анкети:

        >> Анкета за удовлетвореност
        >> Анкета за организацията на административното обслужване

    

   [28-02-2017]

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ И СПИСЪЦИ НА ОБЩИНСКИТЕ ЛИВАДИ, ПАСИЩА И МЕРИ ЗА ОБЩО И ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ ЗА СТОПАНСКАТА 2017-2018 ГОДИНА И РАЗМЕР НА НАЕМНАТА ЦЕНА НА ДЕКАР... още >>

   [27-02-2017]

Община Септември в изпълнението на Проект „Независим живот в община Септември” обявява процедура за набиране на потребители на социалната услуга Телекеър ... още >>

   [27-02-2017]

СЪОБЩЕНИЕ КЪМ СОБСТВЕНИЦИ ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ С РЕГИСТРИРАНИ ПАСИЩНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ, ЖЕЛАЕЩИ ДА НАЕМАТ ОБЩИНСКИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА СТОПАНСКАТА 2017 - 2018 ГОДИНА ... още >>

   [24-02-2017]

Решение № ПК-03-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РИОСВ - Пазарджик на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на ПИ в местността "Адата", землище на гр. Септември ... още >>

   [24-02-2017]

Решение № ПК-02-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РИОСВ - Пазарджик на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на ПИ по КВС на землище на с. Симеоновец ... още >>

   [20-02-2017]

Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за изменение на Разрешително за водовземане на подземни води за обект "Два броя външни басейни", Варварски минерални бани  ... още >>

   [10-02-2017]

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ... още >>


7 АРХИВ 8


Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

Паметник на
Илия Минев

Вилата
Ракитово


ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН
ЗА СИГНАЛИ ЗА
ЕКОЛОГИЧНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ

 


7 Бързи връзки 8
 Наредби  Култура  Културен календар 2017
 Правилници  Социална политика  Търгове и конкурси
 Решения на ОбС  Здравно обслужване  Профил на купувача
 Заповеди на кмета  Образование  Проекти и програми
 Публични регистри  Младежки дейности  Телефонен указател
 Местни данъци и такси  Спортни дейности  Указател на улиците
 Бюджет и финанси  Екология  Транспортна схема
 Общинска собственост  Туризъм  Общински вестник
 Устройство на територията  Формуляри  Антикорупционен портал

 
  Последна актуализация:  28.02.2017                                                         Copyright   ©  2003 - 2017 Община Септември                   webmaster