ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добре дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Междунар. сътрудничество  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

Ефективно разрешаване на проблеми в Европа

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


АКТУАЛНО


От тук можете да свалите и попълните Анкетна карта за организацията и качеството на административното обслужване в Община Септември. Вашето мнение е важно за нас!

Уважаеми потребители на административни услуги,
За да Ви бъдем максимално полезни, моля попълнете и ни изпратете следните анкети:

        >> Анкета за удовлетвореност
        >> Анкета за организацията на административното обслужване

    

   [15-06-2017]

приключи приемът  на Заявления за попълване на основния и резервен списък с потребители по Проект „Топъл обяд в община Септември –2016” за лица от целевите групи... още >>

   [14-06-2017]

Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица” ... още >>

   [07-06-2017]

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ОБЯВЯВА КОНКУРС За длъжността директор на ДГ "приказни герои" - гр. септември И ДГ "СЛЪНЧЕВО ДЕТСТВО" - С. ВЕТРЕН ДОЛ ... още >>

   [06-06-2017]

Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Оранжериен комплекс за зеленчукопроизводство", ПИ 084011, с. Карабунар ... още >>

   [01-06-2017]

Съобщение до заинтересованите лица относно определяне цената на сервитутно право на засегнати площи на имоти с ограничен режим на ползване във връзка с изпълнение на проект "пътен надлез при спирка "ковачево"  ... още >>

   [30-05-2017]

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на автосервиз, магазин за авточасти, площадка за ОЧЦМ и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, землище с. Семчиново, община Септември  ... още >>

   [30-05-2017]

Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Насаждения със зеленчуци", ПИ 024395, гр. Септември  ... още >>


7 АРХИВ 8


Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

Паметник на
Илия Минев

Вилата
Ракитово


ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН
ЗА СИГНАЛИ ЗА
ЕКОЛОГИЧНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ

 


7 Бързи връзки 8
 Наредби  Култура  Културен календар 2017
 Правилници  Социална политика  Търгове и конкурси
 Решения на ОбС  Здравно обслужване  Профил на купувача
 Заповеди на кмета  Образование  Проекти и програми
 Публични регистри  Младежки дейности  Телефонен указател
 Местни данъци и такси  Спортни дейности  Указател на улиците
 Бюджет и финанси  Екология  Транспортна схема
 Общинска собственост  Туризъм  Общински вестник
 Устройство на територията  Формуляри  Антикорупционен портал

 
  Последна актуализация:  15.06.2017                                                         Copyright   ©  2003 - 2017 Община Септември                   webmaster