ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добре дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Междунар. сътрудничество  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

Ефективно разрешаване на проблеми в Европа

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


АКТУАЛНО


От тук можете да свалите и попълните Анкетна карта за организацията и качеството на административното обслужване в Община Септември. Вашето мнение е важно за нас!

Уважаеми потребители на административни услуги,
За да Ви бъдем максимално полезни, моля попълнете и ни изпратете следните анкети:

        >> Анкета за удовлетвореност
        >> Анкета за организацията на административното обслужване

    

   [15-11-2018]

Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез изграждени съоръжения  от повърхностен воден обект     ... още >>

   [14-11-2018]

НА 21.11.2018 Г. ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ЩЕ ПРОВЕДЕ ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК СТЕФАН МИРЕВ ... още >>

   [13-11-2018]

Обявление за инвестиционно предложение на "Теленор България" ЕАД, гр. София  ... още >>

   [08-11-2018]

Решение №ПК-37-ПР/2018г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Садкова система за отглеждане на аквакултури в поземлен имот № 141055 и Фотоволтаични съоръжения и сгради в поземлен имот № 141059, с. Бошуля“    ... още >>

   [07-11-2018]

Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за трасе  на  електропровод, водопровод и оптична кабелна линия за захранване на ПИ 11154.231.82 /стар ПИ 231082/, м.”Красови ливади” в землище с. Виноградец ... още >>

   [07-11-2018]

Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за определяне на трасе  пътен достъп от полски път  ПИ 66264.12.325 /стар ПИ 012325/ до ПИ 66264.13.27 /стар ПИ 013027/ и ПИ 66264.13.669 /стар ПИ 013669/ в м. Гермето, землище гр. Септември  ... още >>

   [07-11-2018]

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Разширение площадка за събиране, съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори и неопасни хартиени и пластмасови отпадъци",    ... още >>


7 АРХИВ 8


Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

Паметник на
Илия Минев

Вилата
Ракитово


ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН
ЗА СИГНАЛИ ЗА
ЕКОЛОГИЧНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ

 


7 Бързи връзки 8
 Наредби  Култура  Културен календар 2018
 Правилници  Социална политика  Търгове и конкурси
 Решения на ОбС  Здравно обслужване  Профил на купувача
 Заповеди на кмета  Образование  Проекти и програми
 Публични регистри  Младежки дейности  Телефонен указател
 Местни данъци и такси  Спортни дейности  Указател на улиците
 Бюджет и финанси  Екология  Транспортна схема
 Общинска собственост  Туризъм  Общински вестник
 Устройство на територията  Формуляри  Антикорупционен портал

 
  Последна актуализация:  15.11.2018                                                         Copyright   ©  2003 - 2018 Община Септември                   webmaster