ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добре дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Междунар. сътрудничество  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

Ефективно разрешаване на проблеми в Европа

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


АКТУАЛНО


От тук можете да свалите и попълните Анкетна карта за организацията и качеството на административното обслужване в Община Септември. Вашето мнение е важно за нас!

Уважаеми потребители на административни услуги,
За да Ви бъдем максимално полезни, моля попълнете и ни изпратете следните анкети:

        >> Анкета за удовлетвореност
        >> Анкета за организацията на административното обслужване

    

   [30-09-2016]

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ "ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - 2016"  ... още >>

   [30-09-2016]

Протокол от заседанието на комисията и списък на оценените и класирани кандидат-потребители за ползване на услугите "Социален асистент", "Личен асистент" и "Телекеър"  ПО ПРОЕКТ "НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ"... още >>

   [30-09-2016]

Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води за обект "Съществуващо заведение за обществено хранене и предстоящ за изграждане хотелски комплекс", землище с. Варвара  ... още >>

   [21-09-2016]

съобщение за прием на заявления по проект "топъл обяд в община септември" - 2016  ... още >>

   [21-09-2016]

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на трасе на общински път от републикански път I-8 гр. София - гр. Пазарджик до НТП "Складов терен", землище с. Варвара  ... още >>

   [20-09-2016]

ЗАПОВЕД №1454/20.09.2016 Г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРС За възлагане управлението на социална услуга „ Дом за възрастни хора с умствена изостаналост” - с. Славовица, община Септември, област Пазарджик ... още >>

   [20-09-2016]

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ОБЯВЯВА КОНКУРС За ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ: ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСИ, АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ", ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "АРХИТЕКТУРА И ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО", ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ХУМ ... още >>

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

Паметник на
Илия Минев

Вилата
Ракитово


ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН
ЗА СИГНАЛИ ЗА
ЕКОЛОГИЧНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ

 


7 Бързи връзки 8
 Наредби  Култура  Културен календар 2016
 Правилници  Социална политика  Търгове и конкурси
 Решения на ОбС  Здравно обслужване  Профил на купувача
 Заповеди на кмета  Образование  Проекти и програми
 Публични регистри  Младежки дейности  Телефонен указател
 Местни данъци и такси  Спортни дейности  Указател на улиците
 Бюджет и финанси  Екология  Транспортна схема
 Общинска собственост  Туризъм  Общински вестник
 Антикорупционен портал  Формуляри  

 
  Последна актуализация:  30.09.2016                                                         Copyright   ©  2003 - 2016 Община Септември                   webmaster