Община Септември
ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

АКТУАЛНО


Профил на купувача

Ковид-19

От тук можете да свалите и попълните Анкетна карта за организацията и качеството на административното обслужване в Община Септември. Вашето мнение е важно за нас!

Плащане на местни данъци и такси

Уважаеми потребители на административни услуги,
За да Ви бъдем максимално полезни, моля попълнете и ни изпратете следните анкети:

        >> Анкета за удовлетвореност
        >> Анкета за организацията на административното обслужване

    

Преброяване 2021

Защита на личните данни

   [23-09-2021]

Актуално

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ПОДПИСА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ПРОЕКТ „Социално-икономическа интеграция и мерки за подобряване на достъпа до образование на уязвими групи в община Септември“   ... още >>

   [21-09-2021]

Актуално

ОбявлениЕ във връзка с РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ... още >>

   [21-09-2021]

Актуално

Обява за проведено интервю за подбор на лични асистенти ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА социалната услуга „Асистентска подкрепа“ и тяхното класиране    ... още >>

   [21-09-2021]

Актуално

КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ. 37В, АЛ. 1 ОТ ЗСПЗЗ СЪОБЩАВАТ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СА ИЗГОТВЕНИ ПРОЕКТИ НА КАРТИ НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И РЕГИСТРИ КЪМ КАРТИТЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЯТА ЗА СТОПАНСКАТА 2021/2022    ... още >>

   [20-09-2021]

Актуално

Обява за процедура по подбор на лични асистенти ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА социалната услуга „Асистентска подкрепа“    ... още >>

   [20-09-2021]

Актуално

Публичен търг за отдаване под наем за ползване на общински недвижим имот, публична общинска собственост, за лекарска дейност, находящи се на втория етаж в сградата на Кметство и Здравна служба гр.Ветрен на 06.10.2021 г.      ... още >>

   [17-09-2021]

Актуално

УведомлениЯ за инвестиционни предложениЯ от "ТЕХНОБИОМЕД" ЕООД ... още >>

   [16-09-2021]

Актуално

ОбявлениЕ във връзка сЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА... още >>

   [15-09-2021]

Актуално

ПУБЛИКАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ "ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ"    ... още >>

   [15-09-2021]

Актуално

Обява за процедура по подбор на лични асистенти ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА социалната услуга „Асистентска подкрепа“    ... още >>

   [15-09-2021]

Актуално

ОбявлениЕ във връзка сЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА... още >>


АРХИВ


Фотогалерия

Фотогалерия

Археологически

музей

Археологичести музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

Къща-музей "Александър Стамболийски"

Паметник на
Илия Минев

Паметник Илия Минев

Вилата
Ракитово

Вилата Ракитово

Денонощен телефон за сигнали за екологични замърсявания
ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН
ЗА СИГНАЛИ ЗА
ЕКОЛОГИЧНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ

 

 

7 Бързи връзки 8
 Наредби  Култура  Културен календар 2021
 Правилници  Социална политика  Търгове и конкурси
 Решения на ОбС  Здравно обслужване  Профил на купувача
 Заповеди на кмета  Образование  Проекти и програми
 Публични регистри  Младежки дейности  
 Местни данъци и такси  Спортни дейности  Указател на улиците
 Бюджет и финанси  Екология  Транспортна схема
 Общинска собственост  Туризъм  Общински вестник
 Устройство на територията  Формуляри  Антикорупционен портал

 
 
  Последна актуализация:  23.09.2021                                                         Copyright   ©  2003 - 2021 Община Септември                   webmaster