ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добре дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Междунар. сътрудничество  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

Ефективно разрешаване на проблеми в Европа

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


АКТУАЛНО


От тук можете да свалите и попълните Анкетна карта за организацията и качеството на административното обслужване в Община Септември. Вашето мнение е важно за нас!

Уважаеми потребители на административни услуги,
За да Ви бъдем максимално полезни, моля попълнете и ни изпратете следните анкети:

        >> Анкета за удовлетвореност
        >> Анкета за организацията на административното обслужване

    

   [11-12-2019]

Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително №31520670/24.10.2016 г. за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения  ... още >>

   [10-12-2019]

Обява за УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА прием по документи на кандидати за заемане на длъжността "ПСИХОЛОГ“ във връзка с изпълнението на проект „Социално-икономическа интеграция  и мерки  за подобряване на достъпа до образование на уязвимите групи в община Септември“ ... още >>

   [10-12-2019]

Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" във връзка с постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез нови съоръжения от водно тяло "Пукнатинни води - Западно Родопски комплекс" /варварски минерални бани/... още >>

   [05-12-2019]

Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително №31520669/21.10.2016 г. за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения  ... още >>

   [05-12-2019]

Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително №31520668/19.10.2016 г. за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения  ... още >>

   [04-12-2019]

Обява за прием по документи на кандидати за заемане на длъжността "ПСИХОЛОГ“ във връзка с изпълнението на проект „Социално-икономическа интеграция  и мерки  за подобряване на достъпа до образование на уязвимите групи в община Септември“ ... още >>

   [29-11-2019]

ГРАФИК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА "МОБИЛНО БЮРО ПО ТРУДА"... още >>

   [28-11-2019]

Информация по чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г., в сила от 16.02.2019 г. във връзка с опростяване изискванията за представяне на някои официални документи в ЕС ... още >>

   [21-11-2019]

ПУБЛИКАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ – 2016” ... още >>

   [20-11-2019]

Обява за прием по документи на кандидати за заемане на длъжността "Ръководител на ФА „Тракийче Рома“ във връзка с изпълнението на проект „Социално-икономическа интеграция  и мерки  за подобряване на достъпа до образование на уязвимите групи в община Септември“ ... още >>

   [18-11-2019]

Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води от "Карстови води - Малко Белово"   ... още >>


АРХИВ


Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

Паметник на
Илия Минев

Вилата
Ракитово


ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН
ЗА СИГНАЛИ ЗА
ЕКОЛОГИЧНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ

 

 

7 Бързи връзки 8
 Наредби  Култура  Културен календар 2019
 Правилници  Социална политика  Търгове и конкурси
 Решения на ОбС  Здравно обслужване  Профил на купувача
 Заповеди на кмета  Образование  Проекти и програми
 Публични регистри  Младежки дейности  Телефонен указател
 Местни данъци и такси  Спортни дейности  Указател на улиците
 Бюджет и финанси  Екология  Транспортна схема
 Общинска собственост  Туризъм  Общински вестник
 Устройство на територията  Формуляри  Антикорупционен портал

 
 
  Последна актуализация:  11.12.2019                                                         Copyright   ©  2003 - 2019 Община Септември                   webmaster