ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добре дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Междунар. сътрудничество  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

Ефективно разрешаване на проблеми в Европа

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


АКТУАЛНО


От тук можете да свалите и попълните Анкетна карта за организацията и качеството на административното обслужване в Община Септември. Вашето мнение е важно за нас!

Уважаеми потребители на административни услуги,
За да Ви бъдем максимално полезни, моля попълнете и ни изпратете следните анкети:

        >> Анкета за удовлетвореност
        >> Анкета за организацията на административното обслужване

    

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

   [07-12-2017]

Община Септември подписа Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ "Христо Ботев", находящо се в УПИ - XI, за училище, кв. 187 по регулационния план на гр. Септември, община Септември“ ... още >>

   [05-12-2017]

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ОБЯВЯВА Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински извън горски територии на 21.12.2017 г.  ... още >>

   [05-12-2017]

ДБТ-Септември уведомява, че разполага с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на мобилността по насърчителни мерки от ЗНЗ  ... още >>

   [05-12-2017]

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Създаване на насаждения с ягоди, малини, кайсии и касис в землището на с.Карабунар, проектиране и изпълнение на система за капково напояване на насажденията и изпълнение на един тръбен кладенец  ... още >>

   [01-12-2017]

Класиране от проведените общински училищни игри през учебната 2017/2018   ... още >>

   [28-11-2017]

ОБЯВЛЕНИЕ ОТ ОС "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СЕПТЕМВРИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ. 37В ОТ ЗСПЗЗ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОБРОВОЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ИМОТИ ЗА СТОПАНСКАТА 2017/2018 ГОДИНА  ... още >>

   [24-11-2017]

Община Септември на основание  чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ, съобщава  на заинтересуваните лица, че е изготвен план на новообразуваните имоти в цифров вид и графичен вид в М1:1000 за земеделски земи  по §4, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ по КВС  на землище на с. Бошуля  ... още >>


7 АРХИВ 8


Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

Паметник на
Илия Минев

Вилата
Ракитово


ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН
ЗА СИГНАЛИ ЗА
ЕКОЛОГИЧНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ

 


7 Бързи връзки 8
 Наредби  Култура  Културен календар 2017
 Правилници  Социална политика  Търгове и конкурси
 Решения на ОбС  Здравно обслужване  Профил на купувача
 Заповеди на кмета  Образование  Проекти и програми
 Публични регистри  Младежки дейности  Телефонен указател
 Местни данъци и такси  Спортни дейности  Указател на улиците
 Бюджет и финанси  Екология  Транспортна схема
 Общинска собственост  Туризъм  Общински вестник
 Устройство на територията  Формуляри  Антикорупционен портал

 
  Последна актуализация:  07.12.2017                                                         Copyright   ©  2003 - 2017 Община Септември                   webmaster