ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добре дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Електронни услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

Ефективно разрешаване на проблеми в Европа

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


АКТУАЛНО


От тук можете да свалите и попълните Анкетна карта за организацията и качеството на административното обслужване в Община Септември. Вашето мнение е важно за нас!

Уважаеми потребители на административни услуги,
За да Ви бъдем максимално полезни, моля попълнете и ни изпратете следните анкети:

        >> Анкета за удовлетвореност
        >> Анкета за организацията на административното обслужване

    

   [03-06-2020]

ДБт - Септември уведомява работодателите, че към 03.06.2020 г. разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за обучение и заетост и обучение на възрастни по ЗНЗ  ... още >>

   [03-06-2020]

Обявление във връзка с изработен проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ-V, кв. 5 по подробния устройствен плана на Варварски минерални бани  ... още >>

   [03-06-2020]

ОбявлениЯ във връзка със ЗаповедИ НА КМЕТА ... още >>

   [27-05-2020]

ОбявлениЯ във връзка със РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕПТЕМВРИ ... още >>

   [26-05-2020]

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ПОКУПКА НА АВТОМОБИЛ... още >>

   [18-05-2020]

Заповед №685/18.05.2020 г. за класиране на участниците и определяне на купувач чрез търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен проведен на 12.05.2020 г.  ... още >>

   [14-05-2020]

Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения №31530067/22.12.2008 г., последно продължено с Решение РР-2318/07.05.2015 г. за обект "Цех за производство на мет ... още >>

   [13-05-2020]

Обявление във връзка с изработен проект ПУП - ПРЗ на имоти, с който се предвижда промяна на предназначението на имотите от земеделска земя в УПИ II - За гробищен парк  ... още >>

   [07-05-2020]

Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води за обект "Зелени площи", гр. Септември ... още >>

   [07-05-2020]

ОБЯВА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАКОНА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА  ... още >>

   [05-05-2020]

Община Септември ще получи безвъзмездна финансова помощ по програма Ромакт за подпомагане на ромската общност в условията на пандемия   ... още >>


АРХИВ


Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

Паметник на
Илия Минев

Вилата
Ракитово


ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН
ЗА СИГНАЛИ ЗА
ЕКОЛОГИЧНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ

 

 

7 Бързи връзки 8
 Наредби  Култура  Културен календар 2020
 Правилници  Социална политика  Търгове и конкурси
 Решения на ОбС  Здравно обслужване  Профил на купувача
 Заповеди на кмета  Образование  Проекти и програми
 Публични регистри  Младежки дейности  Телефонен указател
 Местни данъци и такси  Спортни дейности  Указател на улиците
 Бюджет и финанси  Екология  Транспортна схема
 Общинска собственост  Туризъм  Общински вестник
 Устройство на територията  Формуляри  Антикорупционен портал

 
 
  Последна актуализация:  03.06.2020                                                         Copyright   ©  2003 - 2020 Община Септември                   webmaster