ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добре дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Междунар. сътрудничество  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

Ефективно разрешаване на проблеми в Европа

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


АКТУАЛНО


От тук можете да свалите и попълните Анкетна карта за организацията и качеството на административното обслужване в Община Септември. Вашето мнение е важно за нас!

Уважаеми потребители на административни услуги,
За да Ви бъдем максимално полезни, моля попълнете и ни изпратете следните анкети:

        >> Анкета за удовлетвореност
        >> Анкета за организацията на административното обслужване

    

   [18-09-2019]

ДБт - Септември уведомява работодателите, че към 18.09.2019 г. разполага с финансови средства за сключване на договори за СТИМУЛИРАНЕ НА МОБИЛНОСТТА И/ИЛИ ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО ПО НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ оТ ЗНЗ ... още >>

   [18-09-2019]

ПУБЛИКАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ – 2016”... още >>

   [16-09-2019]

„Медицински център 1 – Септември" ЕООД обявява търг за отдаване под наем на помещения, находящи се на втория етаж на двуетажна масивна сграда в „Медицински център 1 – Септември” ЕООД на 04.10.2019 г.  ... още >>

   [13-09-2019]

ДБт - Септември уведомява работодателите, че към 04.09.2019 г. разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми за заетост и обучение на възрастни по ЗНЗ ... още >>

   [13-09-2019]

Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Бошулска  ... още >>

   [04-09-2019]

Обявление във връзка със Заповед НА КМЕТА... още >>

   [04-09-2019]

Обявление във връзка с изготвен „План на новообразуваните имоти” на имотите на ползвателите и на бившите собственици на зоната по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ по КВС на землище с. Горно Вършило, община Септември, за ПИ с номера по КВС и идентификатор по КККР... още >>

   [03-09-2019]

МИГ Белово, Септември, Велинград ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“... още >>

   [03-09-2019]

Материали във връзка с публичното обсъждане на 10.09.2019 г. на актуализацията на бюджета за 2019 на община Септември ... още >>

   [03-09-2019]

Покана за публично обсъждане на 10.09.2019 г. на актуализация на бюджета за 2019 на община Септември ... още >>

   [03-09-2019]

Обява за прием по документи на кандидати за заемане на длъжности, свързани с дейности по подобряване достъпа до и предоставяне на социални и здравни услуги, индивидуални консултации и здравна медиация /медицински специалисти/ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ "Социално-икономическа интегра ... още >>


АРХИВ


Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

Паметник на
Илия Минев

Вилата
Ракитово


ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН
ЗА СИГНАЛИ ЗА
ЕКОЛОГИЧНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ

 

 

7 Бързи връзки 8
 Наредби  Култура  Културен календар 2019
 Правилници  Социална политика  Търгове и конкурси
 Решения на ОбС  Здравно обслужване  Профил на купувача
 Заповеди на кмета  Образование  Проекти и програми
 Публични регистри  Младежки дейности  Телефонен указател
 Местни данъци и такси  Спортни дейности  Указател на улиците
 Бюджет и финанси  Екология  Транспортна схема
 Общинска собственост  Туризъм  Общински вестник
 Устройство на територията  Формуляри  Антикорупционен портал

 
 
  Последна актуализация:  18.09.2019                                                         Copyright   ©  2003 - 2019 Община Септември                   webmaster