ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добре дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Електронни услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

Ефективно разрешаване на проблеми в Европа

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


АКТУАЛНО


От тук можете да свалите и попълните Анкетна карта за организацията и качеството на административното обслужване в Община Септември. Вашето мнение е важно за нас!

Уважаеми потребители на административни услуги,
За да Ви бъдем максимално полезни, моля попълнете и ни изпратете следните анкети:

        >> Анкета за удовлетвореност
        >> Анкета за организацията на административното обслужване

    

   [08-07-2020]

Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за обект „Аварийно възстановяване и укрепване на праг 1 на река Чепинска, аварийно възстановяване на разрушени подпорни стени, рибен проход и почистване на речното легло на р. Чепинска, при с. Варвара, общ. Септември,  ... още >>

   [01-07-2020]

ПРОТОКОЛ ЗА ОКОНЧАТЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ С ПАСИЩНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ В ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК  ... още >>

   [30-06-2020]

Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за трасе на електропровод  за захранване на 2 бр. трафопостове в имоти с идентификатор 66439.18.102 и 66439.18.132 по КК на землище с.Симеоновец   ... още >>

   [29-06-2020]

ДБт - Септември уведомява работодателите, че към 29.06.2020 г. разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за обучение и заетост и обучение на възрастни по ЗНЗ  ... още >>

   [25-06-2020]

Уведомление за инвестиционно предложение от "КАРАБУНАР ЛЕНД" ООД ... още >>

   [17-06-2020]

ПУБЛИКАЦИЯ ПО ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ – 2020 г.“... още >>

   [16-06-2020]

Обявление във връзка с изготвен „План на новообразуваните имоти” на имотите на ползвателите и на бившите собственици на земеделски земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ по КК на землище с. Славовица, община Септември  ... още >>

   [15-06-2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ, ДЕЗИНФЕКЦИОННИ И ДЕЗИНСЕКЦИОННИ ДЕЙНОСТИ НА 18.06.2020 ГОДИНА ... още >>

   [11-06-2020]

ДБт - Септември уведомява работодателите, че към 10.06.2020 година разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за обучение и заетост и обучение на възрастни по ЗНЗ  ... още >>

   [11-06-2020]

ОбявлениЕ във връзка с ПОДАДЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИПОЗНАВАНЕ НА ИВА КОВАЧЕВА ... още >>

   [11-06-2020]

ОбявлениЕ във връзка със Заповед НА КМЕТА ... още >>


АРХИВ


Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

Паметник на
Илия Минев

Вилата
Ракитово


ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН
ЗА СИГНАЛИ ЗА
ЕКОЛОГИЧНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ

 

 

7 Бързи връзки 8
 Наредби  Култура  Културен календар 2020
 Правилници  Социална политика  Търгове и конкурси
 Решения на ОбС  Здравно обслужване  Профил на купувача
 Заповеди на кмета  Образование  Проекти и програми
 Публични регистри  Младежки дейности  Телефонен указател
 Местни данъци и такси  Спортни дейности  Указател на улиците
 Бюджет и финанси  Екология  Транспортна схема
 Общинска собственост  Туризъм  Общински вестник
 Устройство на територията  Формуляри  Антикорупционен портал

 
 
  Последна актуализация:  08.07.2020                                                         Copyright   ©  2003 - 2020 Община Септември                   webmaster