Община Септември
ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

АКТУАЛНО


Профил на купувача

Ковид-19

От тук можете да свалите и попълните Анкетна карта за организацията и качеството на административното обслужване в Община Септември. Вашето мнение е важно за нас!

Плащане на местни данъци и такси

Уважаеми потребители на административни услуги,
За да Ви бъдем максимално полезни, моля попълнете и ни изпратете следните анкети:

        >> Анкета за удовлетвореност
        >> Анкета за организацията на административното обслужване

    

Преброяване 2021

Защита на личните данни

   [26-10-2021]

Актуално

ПубличнИ търгОВЕ за отдаване под наем за ползване на общински недвижимИ имотИ, публична общинска собственост НА 9 НОЕМВРИ 2021   ... още >>

   [25-10-2021]

Актуално

Покана за участие в обществено обсъждане на План-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2022 г. и определяне на размера на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ... още >>

   [22-10-2021]

Актуално

Списък на одобрените кандидати за заемане на длъжността "Медицински специалист - рехабилитатор“  ... още >>

   [20-10-2021]

Актуално

Обява за процедура по подбор на лични асистенти ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА социалната услуга „Асистентска подкрепа“    ... още >>

   [19-10-2021]

Актуално

Tърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 49, ал. 1, т. 2 от НУРГВИДГТ, в обект с № 2102, с отдели/подотдели: 103-б; 105-ш; 106-с; 112-у1; 112-ф1; 113-к1; 382-р1; 382-б1; 383-в1; 383-ж1; 404-т, от териториалния обхват на Община Септември, който ще се проведе на 05.11.2021 г.... още >>

   [18-10-2021]

Актуално

Обява за прием по документи на кандидати за заемане на длъжността "Медицински специалист - рехабилитатор“ ... още >>

   [18-10-2021]

Актуално

ОбявлениЯ във връзка сЪС ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА... още >>

   [12-10-2021]

Актуално

Уведомление за инвестиционно предложение от "ГАЯ АГРО" ООД  ... още >>

   [11-10-2021]

Актуално

Обява за проведено интервю за подбор на лични асистенти ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА социалната услуга „Асистентска подкрепа“ и тяхното класиране    ... още >>

   [08-10-2021]

Актуално

Заповеди за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землища в Община Септември за стопанската 2021 -2022 г.   ... още >>

   [07-10-2021]

Актуално

Обява за процедура по подбор на лични асистенти ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА социалната услуга „Асистентска подкрепа“    ... още >>


АРХИВ


Фотогалерия

Фотогалерия

Археологически

музей

Археологичести музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

Къща-музей "Александър Стамболийски"

Паметник на
Илия Минев

Паметник Илия Минев

Вилата
Ракитово

Вилата Ракитово

Денонощен телефон за сигнали за екологични замърсявания
ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН
ЗА СИГНАЛИ ЗА
ЕКОЛОГИЧНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ

 

 

 Бързи връзки
 Наредби  Култура  Културен календар 2021
 Правилници  Социална политика  Търгове и конкурси
 Решения на ОбС  Здравно обслужване  Профил на купувача
 Заповеди на кмета  Образование  Проекти и програми
 Публични регистри  Младежки дейности  
 Местни данъци и такси  Спортни дейности  Указател на улиците
 Бюджет и финанси  Екология  Транспортна схема
 Общинска собственост  Туризъм  Общински вестник
 Устройство на територията  Формуляри  Антикорупционен портал

 
 
  Последна актуализация:  26.10.2021                                                         Copyright   ©  2003 - 2021 Община Септември                   webmaster