ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добре дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Междунар. сътрудничество  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

Ефективно разрешаване на проблеми в Европа

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


АКТУАЛНО


От тук можете да свалите и попълните Анкетна карта за организацията и качеството на административното обслужване в Община Септември. Вашето мнение е важно за нас!

Уважаеми потребители на административни услуги,
За да Ви бъдем максимално полезни, моля попълнете и ни изпратете следните анкети:

        >> Анкета за удовлетвореност
        >> Анкета за организацията на административното обслужване

    

   [15-08-2018]

Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Трайни насаждения от орехи", с. Ветрен дол   ... още >>

   [13-08-2018]

ПУБЛИКАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С Проект „Оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж гр. Септември    ... още >>

   [13-08-2018]

ЗАПОВЕДИ  ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА КОМИСИИ, КОИТО ДА РЪКОВОДЯТ СКЛЮЧВАНЕТО НА СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ЗА СТОПАНСКАТА 2018-2019 В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ... още >>

   [07-08-2018]

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци на територията на община Септември"    ... още >>

   [03-08-2018]

МИГ БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД ОБЯВЯВА ВТОРИ ПРИЕМ на проектни предложения по мярка 1.6. „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи“ от стратегията за ВОМР ... още >>

   [03-08-2018]

МИГ БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД ОБЯВЯВА ВТОРИ ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПИК 2014-2020 - „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ ... още >>

   [02-08-2018]

Община Септември в изпълнението на устойчивост за срок от 6 /шест/месеца по Проект „Независим живот в община Септември” обявява  процедура за набиране на потребители на социалната услуга Телекеър  ... още >>


7 АРХИВ 8


Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

Паметник на
Илия Минев

Вилата
Ракитово


ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН
ЗА СИГНАЛИ ЗА
ЕКОЛОГИЧНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ

 


7 Бързи връзки 8
 Наредби  Култура  Културен календар 2018
 Правилници  Социална политика  Търгове и конкурси
 Решения на ОбС  Здравно обслужване  Профил на купувача
 Заповеди на кмета  Образование  Проекти и програми
 Публични регистри  Младежки дейности  Телефонен указател
 Местни данъци и такси  Спортни дейности  Указател на улиците
 Бюджет и финанси  Екология  Транспортна схема
 Общинска собственост  Туризъм  Общински вестник
 Устройство на територията  Формуляри  Антикорупционен портал

 
  Последна актуализация:  15.08.2018                                                         Copyright   ©  2003 - 2018 Община Септември                   webmaster